Archiv rubriky: 2012

Místostarosta Michal Švarc (TOP 09) reaguje na veřejnou debatu

V předchozích aktualitách jsme Vás informovali o veřejné debatě, kterou jsme uspořádali 30. října. Na naše poděkování za účast na veřejné debatě odpověděl zástupce starosty Michal Švarc (TOP 09) a uvedl níže uvedené. Pod stanoviskem místostarosty naleznete naše odlišné vnímání situace.

Děkuji ještě jednou za Vaše pozvání, debata určitě  byla pro mě novým zdrojem informací, jiný úhel pohledu.

Snad se mi i podařilo vžít se do situace obyvatel okolních domů, není totiž odlišná od mého každodenního ranního budíčku v 5:00 od projíždějícího vlaku u nás v dolní Libni. Když já jsem se do místa bydliště stěhoval, žádný vlak okolo mého domova nejezdil a to nám Magistrát plánuje v dohledu zakončit Blanku 2.

K prezentaci pana Fichtnera uvádím následující:
Nelze mu upřít snahu najít řešení. Kolegu Fichtnera znám, je vynikající teoretik, ale chybí mu praxe, investorské zkušenosti, nadhled. Opomněl totiž několik důležitých aspektů – tržní hodnotu areálu, náklady na demolici areálu a likvidaci odpadu. Jeho odhad vybudování nového areálu (budova, sklady, garáže, zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení, apod.) je také „zlehka nahozený“ .
Nevěřím, že i při dnešní, dost možná přechodné stavební krizi, kdy jsou ceny staveb na minimu se dá něco tak rozsáhlého a speciálního pořídit za cenu luxusního rodinného domu. Pokud by mělo dojít k ukončení užívání areálu v ul. Bešťákova, jeho demolici a následnému prodeji pozemků pro stavbu byt. domů, je třeba doplnit jeho výsledovku o následující náklady, značně prodražující celou akci:
CNP + THA + ND + NS + NVA – CSP

CNP – cena nových pozemků
THA – tržní hodnota areálu
ND –  náklady na demolici areálu a likvidaci odpadu
NS – náklady na stěhování
NVA – náklady na výstavbu nového areálu (budova, sklady, garáže, zpevněné
plochy, inženýrské sítě, oplocení, apod.)
CSP – cena starého pozemku

Můj odhad součtu nákladů je také „zlehka nahozený“, ale při snaze o maximální objektivitu se nejsem schopen dostat pod 250 % p. Fichtnerem uváděných výdajů a ztrát.

A to by nám ještě vše muselo bez problémů vycházet (jen co mě nyní z hlavy napadá):

 • Soulad s územním plánem města, přímé napojení na komunikace na novém pozemku, případné omezení spoluvlastníků při prodeji stávajícího pozemku.
 • Najdeme takový pozemek, který nemá blízké či mírně vzdálené sousedy, kterým se to také nebude líbit?
 • Zamyslel se kolega zastupitel nad sousedstvím trafostanice? Lze v jejím sousedství vůbec obytný dům vybudovat? Pravděpodobně nikoliv, tedy návratnost žádná.

Omlouvám se za určitou chaotičnost mé odpovědi, psal jsem jí, jak mě jednotlivé argumenty při četbě prezentace p. Fichtnera napadaly.

Závěrem zopakuji na debatě mnou vyřčené stanovisko TOP 09 Prahy 8. Garantujeme obyvatelům sídliště Střížkov, že:

 • na pozemku IČM žádný sběrný dvůr nevyroste
 • rozšíření plochy areálu nepovede k navýšení počtu techniky v areálu
 • podnikáme a budeme podnikat kroky k zamezení rušení nočního klidu v areálu a ke snížení hlučnosti během dne

Děkuji za umístění mé odpovědi na web Vašeho sdružení.“

Odpověď na web jsme umístili rádi. I když by bylo možné s některými názory či tvrzeními Michala Švarce polemizovat:

 • Domníváme se, že areál IPODEC může sloužit pro jiný účel a jeho demolice není potřebná. V kalkulaci Matěje Fichtnera není zahrnut příjem za pozemky současného areálu IPODEC. Považujeme za odporující realitě, aby v nákladech bylo doplněno THA a ND. Za věcně správný považujeme původní vzorec Matěje Fichtnera.
 • Do výpočtu cash-flow jistě nepatří tržní cena areálu. Pokud by MČ Praha 8 chtěla do nějaké kalkulace zahrnovat současnou hodnotu majetku, pak by musela akceptovat, že do kalkulace patří také kompenzace za snížení tržní hodnoty bytů, ke kterému by realizace rozšíření IPODEC vedla. Toto jsme v minulosti odhadli na minimálně 100 mil. Kč, ale možná i násobně více!
 • Intenzivní hledání alternativních pozemků požaduje naše sdružení již řadu let. Zatím prý nebyly nalezeny. Je to právě radnice MČ Praha 8, která na náš nástřel alternativních pozemků reagovala, že se jím nebude zabývat. Je otázka, zda se hledají pozemky s reálnými předpoklady. Těžko se podaří koupit nové auto za 10.000 Kč. Pozemek za 80 mil. Kč již naše sdružení v minulosti doporučilo. Tato cena se může zdát astronomická, ale je nižší, než odhadovaná tržní cena pozemků, na které se IPODEC plánuje rozšířit! A pokud by IPODEC dostal jednoznačný pokyn „trváme na přestěhování do X let“, tak nepochybujeme, že IPODEC a radnice mají, ve srovnání s dobrovolnickým sdružením, více možností, jak najít vhodný a výhodný pozemek.
 • Trafostanice jistě má vliv na tržní cenu pozemků, ale ochranné pásmo trafostanice nezasahuje do celého pozemku, takže výstavba by měla být možná.
 • Argumentuje-li pan Švarc nedávnou rozšířenou trafostanicí jako nevýhodou, prosíme aby se ze stejného úhlu podíval na zamýšlené rozšíření areálu IPODEC.
 • V minulosti nás již TOP 09 ujišťovala, že bude do zamýšleného rozšířeného areálu IPODEC příjezd zezadu od zahradnictví. IPODEC následně přesto předložil do EIA návrh, který počítá s příjezdem primárně z ulice Bešťákova. MČ Praha 8 to nepřipomínkovala. Pro vzájemnou důvěru je třeba, aby prohlášení byla následována skutky.

V každém případě oceňujeme skutečnost, že místostarosta Švarc jako jediný z představitelů současné vládnoucí koalice v Praze 8 vůbec byl ochoten přijmout pozvání k účasti na veřejné debatě, vyslechnout a zabývat se názory obyvatel sídliště Střížkov. Na rozdíl například od starosty Jiřího Janků, který na pozvání, v němž jsme mu nabízeli na výběr čtyři termíny, kdy bychom podle jeho možností mohli svolat veřejnou debatu, ani přes několikerou urgenci vůbec neodpověděl.

Jaké alternativy preferují obyvatelé sídliště Střížkov?

V průběhu veřejné debaty se zastupiteli Městské části Praha 8 byly prezentovány také výsledky šetření, jehož cílem bylo zjistit postoje obyvatel sídliště Střížkov k možným alternativám úpravy přilehlých ploch. Anketní lístky vyplnilo 295 obyvatel sídliště. Šetření  ukázalo, že nejpřijatelnější variantou by pro ně bylo využití zelené plochy, kterou hodlá IPODEC využít pro rozšíření parkoviště své techniky, jako veřejnou zeleň s možnostmi sportovního vyžití. Naopak záměry společnosti a stávající vládnoucí koalice u občanů zcela propadly.

Vyhodnocení šetření se ujal sociolog Jan Urban z občanského sdružení „8Jinak!“, které se spolu s naším sdružením podílelo na zorganizování veřejné debaty se zastupiteli, která se uskutečnila v Kulturním domě Ládví 30. října 2012. Celá jeho prezentace je k dispozici zde.

Autorem fotografií z veřejné debaty jsou David Kumermann a Václav Winter.

IPODEC by se mohl odstěhovat, ale chybí vůle

Přestěhování dosavadního provizorního sídla společnosti IPODEC – Čisté město ze sídliště Střížkov by se mohlo uskutečnit. Městskou část Praha 8 by přitom nestálo nijak velkou sumu. Chybí ale vůle stávající vládnoucí koalice ODS + TOP 09.

Možnou vizi přesunu firmy představil občanům sídliště na veřejné debatě 30. října člen zastupitelstva MČ Praha 8 Matěj Fichtner. Podle jeho slov by přestěhování soukromé společnosti, která svou činností v nejtěsnějším sousedství obytných domů a dvou dětských hřišť obtěžuje obyvatele sídliště už dvacet let, přišlo MČ Praha 8 na částku pohybující se od nuly do nejvýše 30 milionů Kč. Praha 8 přitom vlastní ve společnosti IPODEC 43procentní podíl.

Z veřejné debaty si můžete poslechnout reportáž vysílání Českého rozhlasu Regina. Na téma IPODEC versus Střížkov diskutovali s občany sídliště zástupci politické reprezentace MČ Praha 8 – místostarosta Michal Švarc (TOP 09, bohužel odešel před uvedeným vystoupením Matěje Fichtnera), Radim Zátopek (ČSSD), Eliška Vejchodská (Zelení) a již zmíněný Matěj Fichtner (nezařazený).

Švarc sice účastníkům debaty sdělil, že TOP 09 v koalici nehodlá připustit uvažované zřízení sběrného dvora přímo v sídlišti, na druhou stranu však potvrdil, že společně s ODS podporuje plánované rozšíření areálu firmy IPODEC. A to na úkor veřejné zeleně i navzdory nesouhlasu velké většiny obyvatel sídliště. Podle jeho slov totiž v celé Praze 8 není jiná reálná možnost.

Toto tvrzení však vzápětí vyvrátil zastupitel Fichtner svou shora zmíněnou vizí. Ta předpokládá prodej stávajícího pozemku, který Praha 8 pronajímá firmě IPODEC, pro účely bytové výstavby. Následovalo by zakoupení jiného pozemku, na něm výstavba administrativní budovy a zázemí s parkovištěm pro firemní techniku. Celkově by podle Fichtnera tato akce měla městskou část stát nanejvýš 30 milionů Kč, což jsou v jejím rozpočtu fakticky „drobné“. K dispozici je celá prezentace Matěje Fichtnera.

Praha 8 má navíc značnou disponibilní hotovost a proto by mohlo dojít nejprve k nákupu jiných pozemků a až následně prodeji pozemků na Střížkově, což by bylo ekonomicky výhodnější i bezpečnější z hlediska rizik IPODEC.

Přítomní mohli jen litovat, že místostarosta Švarc se těsně před vystoupením svého bývalého stranického kolegy Fichtnera omluvil a debatu opustil. Na jeho reakci byli občané ze Střížkova velmi zvědavi…

Nepochybně zajímavá by byla i reakce starosty Prahy 8 Jiřího Janků. Ten však, ač mohl sám určit termíny debaty, nijak nereagoval ani po třech urgencích. Na pozvání neodpověděl ani nikdo ze strany ODS a Volba pro Prahu 8. Zastupitel Cyril Čapka (KSČM) poslal emailovou omluvu ze zdravotních důvodů.

Účastníci debaty chtěli položit řadu otázek i řádně pozvanému řediteli společnosti IPODEC-čisté město Karlu Vančurovi. I ten se však – k rozčarování přítomných – omluvil a neposlal za sebe žádnou náhradu…

Debatu, jejíž účastníci zaplnili sál „A“ Kulturního domu Ládví, uspořádala společně dvě občanská sdružení: „Střížkov 8 – Náš domov“ a „8 jinak!“.

Zástupce sdružení 8 jinak!, sociolog Jan Urban, během večera prezentoval výsledky šetření na téma „rozšíření areálu IPODEC, zpracování odpadu, alternativy pro sídliště“. Anketní lístky vyplnilo  295 občanů ze Střížkova. Šetření  ukázalo, že nejpřijatelnější variantou by pro ně bylo využití zelené plochy, kterou hodlá IPODEC využít pro rozšíření parkoviště své techniky, jako veřejnou zeleň s možnostmi sportovního vyžití. Naopak záměry společnosti a stávající vládnoucí koalice u občanů zcela propadly.

V průměru se ankety zúčastnili lidé, kteří na Střížkově žijí 23 let. Tedy o tři roky déle, než tu působí firma IPODEC-čisté město.

Tři přítomní opoziční zastupitelé se shodli na tom, že z jejich pohledu je už samo umístění areálu soukromé firmy provozující těžkou techniku přímo v sídlišti nevhodné. Natož pak záměry na jeho další rozšiřování.

Nadějí pro sídliště je i případná změna rozložení politických sil na radnici Prahy 8. Stávající koalice se totiž už začala drolit. Před časem opustil TOP 09 zastupitel Matěj Fichtner, který tak vyjádřil svůj nesouhlas s přístupem této strany k řadě problémů tížících občany městské části. V říjnu odešla z ODS zastupitelka Petra Tůmová, která je současně i členkou dozorčí rady společnosti IPODEC. Ta svůj krok zdůvodnila tím, že nadále nemůže nečinně přihlížet tomu, jak ODS v Praze 8 trvale přehlíží názory a požadavky občanů.

Pozvánka na veřejnou debatu se zastupiteli 30. října

Zajímá vás, jaký efekt mělo při zjišťovacím řízení EIA vašich 267 nesouhlasných vyjádření k záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město? Srdečně vás zveme na veřejnou debatu se zastupiteli Městské části Praha 8 o možném využití pozemků vedle areálu IPODEC, která se uskuteční v úterý 30. října od 19:00 hodin v Kulturním domě Ládví (v 1. patře, vchod jako do knihovny). Pořádáme ji ve spolupráci s občanským sdružením „8 jinak“, které již uspořádalo několik besed na aktuální témata. 

Na veřejnou debatu jsme pozvali zástupce všech politických klubů v zastupitelstvu MČ Praha 8 (starosta na naše pozvání nereagoval). Seznámíme vás rovněž s výsledky ankety, která probíhá v těchto dnech, z níž vyplyne, jak si představují možné využití těchto pozemků obyvatelé sídliště Střížkov. Dozvíte se také o dalších aktivitách našeho občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov a našich zkušenostech s orgány MČ Praha 8.

Otázky pro komisi životního prostředí

Po seznámení členů sdružení s průběhem jednání našich zástupců na komisi životního prostředí jsme odeslali předsedovi komise a vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 dopis, v němž jsme poděkovali za možnost zúčastnit se jednání komise životního prostředí a požádali o odpověď na pět dosud nezodpovězených otázek.

–          Jaké záměry má Mč8 s dalším rozvojem a dlouhodobou perspektivou území v okolí sídliště Střížkov, zejména jde o pozemky 527/97 a 527/1 v našem bezprostředním okolí (IPODEC) a pozemky 527/99 a 527/7 (Gardavský)

–          Proč Mč8 vytrvale lpí na zařazení pozemků 527/97 a 527/1 do klasifikace TIN (odpadové hospodářství), když na druhé straně toto využití údajně nepředpokládá? Je tento záměr na žádost spoluvlastníka pozemku 527/1, firmy ODIN Investment, a.s.?

–          Využije MČ 8 svá akcionářská práva v IPODEC a práva vyplývající ze spravování IPODECem využívaných pozemků k tomu, aby ovlivňovala další využití těchto pozemků k zohlednění zájmů místních občanů ze Střížkova?

–          Opravdu se komise domnívá, že „problém Gardavský“ nesouvisí s tématem ‚hledání alternativních možností rozvoje Střížkova a okolí‘? Jak se komise životního prostředí postaví k našim námitkám stran zvýšení prašnosti působením této firmy a ničení ploch v kategorii zeleň?

–          Jakým způsobem přistoupí komise k vyhodnocování další fáze EIA, bude podporovat zájem občanů Střížkova?

Přiložili jsme rovněž náš vlastní volný záznam z jednání komise životního prostředí 5. června 2012.

Další kauza: Nezákonné využívání pozemků firmou Gardavský

Zákony  pro Prahu 8 neplatí? Zdá se, jako by si to představitelé Úřadu Městské části Praha 8 mysleli. Jak jinak si vysvětlit jejich jednání v nové kauze, na kterou si posvítilo naše občanské sdružení?

V posledních měsících došlo k výraznému zvýšení množství polétavého prachu na sídlišti. Upozornilo nás na to více občanů současně s domněnkou, že je to způsobeno činností firmy Pavla Gardavského na pozemcích nedaleko obytných domů na sídllišti Střížkov.

Jak dokumentují přiložené fotografie, firma na tyto pozemky sváží stavební odpad a zde jej třídí. To nás vedlo 23.11.2011 k zaslání žádosti na Českou inspekci životního prostředí, aby prošetřila, zda je firma oprávněna zde provádět činnost s dopadem na životní prostředí, tj. zejména recyklační činnost nebo výrobu stavebního materiálu. Žádost jsem doprovodili i fotografiemi.

Česká inspekce životního prostředí se však neobtěžovala místním šetřením a spojila se s Úřadem MČ P8, který jí sdělil,  že na pozemcích dochází k nakládání se stavebním materiálem (prý se jedná  v podstatě o dvůr stavební firmy). Tím, že se nejedná o nakládání se stavebními odpady, nemá prý  inspekce k řešení této problematiky kompetenci – sdělila nám 27.1.2102.

Protože Pavlu Gardavskému bylo uděleno živnostenské oprávnění mj. na přípravné a dokončovací stavební práce a specializované stavební činnosti živnostenským odborem Úřadu Městské části Praha 3, obrátili jsme se na tento odbor 9. února 2012 se žádostí o prošetření činnosti firmy Gardavský. Upozornili jsme, že uvedené pozemky jsou podle platného územního plánu v kategorii ZMK – zeleň městská a krajinná a žádali jsme o prošetření, zda firma má na těchto pozemcích řádně evidovánu provozovnu (podle živnostenského rejstříku nikoliv) a zda je oprávněna provádět zde svoji činnost.

Odpovědí nám byla informace, že o součinnost při výkonu kontroly byl požádán odbor živnostenský Úřadu Městské části Praha 8. Ten nás však informoval teprve po více než třech měsících (21.5.2012), že po kontrole neshledal důvody pro zahájení správního řízení.

Ještě předtím – když se tak dlouho nic nedělo – jsme si ale ověřili na stavebním odboru ÚMČ Praha 8, že firmě Gardavský nebylo uděleno žádné stavební povolení na aktivity na těchto pozemcích. A když jsme zjistili, že spolumajitelem jedné ze dvou parcel, na kterých firma Gardavský provádí svoji činnost, je Magistrát hlavního města Prahy, požádali jsme 14.5.2012 jeho odbor evidence, správy a využití majetku o ukončení nezákonného využití pozemku ve spoluvlastnictví MHMP.

Teprve zde se naší žádostí zabývali seriozně. Prostřednictvím správcovské organizace URBIA s.r.o. bylo provedeno místní šetření, při němž bylo zjištěno mj. :

– Na pozemcích se nachází deponie stavebního materiálu včetně suti a kontejnerů s označením Údražba zeleně – P. Gardavský. Stavební materiál je složen i mimo oplocenou část pozemku na veřejné komunikaci K zahradničcví.

– V jihovýchodní části pozemku (cca 2220 m2) je oplocený areál se zaparkovanými vozidly, drobnými stavbami, stavebními buňkami, kontejnery pro převoz zboží a se stavbou nezapsanou v KN (pozn.: katastr nemovitostí), která v současnosti prochází rekonstrukcí. Dle sdělení pracovníků provádějících rekonstrukci je investorem stavby pan Gardavský.

– Není známo, na jakém právním podkladě je využívána severní a jihovýchodní část předmětného pozemku, na pozemek parc. č. 527/99 SVM MHMP neeviduje žádnou nájemní smlouvu (pozn.: MHMP je spoluvlastníkem tohoto pozemku).

– Při odkupu tohoto pozemku odbor ochrany životního prostředí HMP upozorňoval na to, že pozemek je dle územního plánu ÚP HMP stabilizován pro funkční využití ploch ZMK – zeleň městská a krajinná.

– Útvar rozvoje hl. m. Prahy nedoporučil prodej pozemku z důvodu, že je tento pozemek součástí celoměstského systému zeleně a je v území propojovacím článkem zeleně mezi navazujícími plochami určenými pro zástavbu a jeho využití pro umístění provozovny údržby zeleně je v dané lokalitě nežádoucí. Tyto skutečnosti byly P. Gardavskému sděleny dopisem ze dne 2.2.2011.

Jak jsme se dozvěděli z kopie dopisu Pavlu Gardavskému, kterou obdrželo naše občanské sdružení, vedoucí odd. pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí MHMP Jan Rak požádal Pavla Gardavského o zjednání nápravy, zejména zdůraznil, že využívání pozemků musí být v souladu s platnými zákony. Současně ho upozornil, že za užívání pozemku bez právního důvodu, tj. bez smluvního vztahu, náleží hl. m. Praha úhrada za dva roky zpět za jeho faktické užívání.

Potud by se mohlo zdát, že spravedlnosti bude učiněno zadost a že na rozdíl od Úřadu Městské části Prahy 8, který neshledal žádný důvod ke správnímu řízení s firmou Gardavský, Magistrát se postará o nápravu a obyvatelé sídliště Střížkov budou zbaveni nežádoucího zdroje polétavého prachu. Zarazil nás však závěr dopisu. Na jedné straně v něm Jan Rak žádá příslušné odbory, aby provedly kontrolu, zda byla po této výzvě na předmětných pozemcích sjednána náprava. Současně ale jako možnost narovnání majetkoprávních vztahů uvádí Pavlu Gardavskému zaslání písemné žádosti o pronájem pozemku.

Proto jsme v reakci na tento dopis upozornili Jana Raka, že naše občanské sdružení psalo stížnost na aktivity P. Gardavského zejména proto, že zatěžují přilehlé okolí zvýšenou prašností a hlukem. Tuto zátěž životního prostředí nevyřeší „dodatečně sepsaná smlouva o pronájmu pozemku“. Nemůžeme s tím souhlasit také principielně proto, že není přece možné, aby si kdokoliv začal budovat jakoukoliv svoji výdělečnou činnost v rozporu se zákony  a potom si dodatečně (ať již za jakýkoliv poplatek) sepsal s vedením města smlouvu, která by mu to umožnila. Na závěr jsme jej v dopise z 21. června 2012 požádali, aby se MHMP zasadil o navrácení pozemku do stavu, který je v souladu s územním plánem. Na odpověď dosud čekáme.

Jednali jsme s komisí pro životní prostředí

Zástupci našeho občanského sdružení Jan Mazánek, Jana Haluzová a Petr Bílý se účastnili 5. června 2912 jednání Komise pro životní prostředí Rady Městské části Praha 8. Schůzka se uskutečnila na pozvání komise za významného přispění člena komise pana Vaška (ČSSD), jediným bodem programu bylo seznámení členů komise s cíli a záměry občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov.

Zástupci našeho občanského sdružení ve svých vystoupeních zopakovali postoje a cíle sdružení, týkající se životního prostředí našeho sídliště, zejména ve vztahu k záměru rozšíření firmy IPODEC. K tomu se vyjadřovali především hosté (starosta ing. Jiří Janků a ředitel společnosti  IPODEC – Čisté město ing. Karel Vančura). Přínosem schůzky bylo, že jsme měli možnost seznámit členy komise a další hosty s našimi stanovisky. Závěr byl, že nadále budeme společně jednat o způsobu realizace záměru IPODEC na Střížkově. Žádný významný posun v celé záležitosti však schůzka nepřinesla.

Magistrát dal na naše námitky

Záměr „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8“ bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Takto uzavřel Magistrát hl. m. Prahy zjišťovací řízení EIA. Napomohlo k tomu kromě podrobných námitek našeho občanského sdružení dalších 267 nesouhlasných vyjádření veřejnosti (díky za ně!).

Zatímco Městská část Praha 8 jednoznačně záměr podpořila a neshledala na něm nic problematického navzdory nesouhlasné petici, kterou podepsalo více než 1000 obyvatel sídliště Střížkov, odbor životního prostředí Magistrátu HMP dospěl k závěru, že na základě provedeného zjišťovacího řízení nemůže vyloučit, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.

Závěr zjišťovacího řízení si můžete celý přečíst v příloze,

Kácení dřevin povoleno – s odkladem

Odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8 povolil pokácení dřevin, ale až po nabytí právní moci stavebního povolení k rozšíření areálu IPODEC – Čisté město. A navíc musí být kácení dřevin provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března.

Takové je stručné shrnutí rozhodnutí odboru životního prostředí ÚMČ Praha, ve kterém částečně přihlédl k námitkám sdružení.
Nicméně sdružení se proti tomuto rozhodnutí odvolalo.   

Text rozhodnutí z 2.5.2012 je zde.

Odvolání sdružení proti rozhodnutí o kácení je zde

IPODEC žádá o povolení ke kácení dřevin

Aniž by vyčkala na výsledek zjišťovacího řízení EIA, požádala společnost IPODEC – Čisté město Městskou část Praha 8 o povolení ke kácení dřevin v souvislosti s plánovaným rozšířením areálu IPODEC. Naše občanské sdružení vstoupilo do správního řízení a připravuje námitky, které má doručit odboru životního prostředí Městské části Praha 8 nejpozději do 25. dubna.

Jako účastníci řízení jsme se mohli seznámit s příslušnými dokumenty a mezi nimi jsme objevili smlouvu o nájmu pozemku ze dne 1. února 2010, podle které Městská část Praha 8 pronajímá pozemek parc. č. 597/97 v k.ú. Střížkov společnosti IPODEC – Čisté město k účelu provedení nezbytných terénních úprav pozemku (odstranění náletových křovin, zpevnění plochy, její oplocení, výsadba zeleně), vybudování sociálního a provozního zázemí pro část zaměstnanců, výstavba a provozování zařízení na třídění odpadu (např. sběrný dvůr) a rozšíření parkovacích ploch.

Přitom na náš dotaz, zda se připravuje nějaký projekt na využití tohoto pozemku, odpověděl 9. ledna 2012, že Městská část Praha 8 zde žádný projekt nepřipravuje.