Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

IPODEC žádá o povolení ke kácení dřevin

17.04.2012

Aniž by vyčkala na výsledek zjišťovacího řízení EIA, požádala společnost IPODEC - Čisté město Městskou část Praha 8 o povolení ke kácení dřevin v souvislosti s plánovaným rozšířením areálu IPODEC. Naše občanské sdružení vstoupilo do správního řízení a připravuje námitky, které má doručit odboru životního prostředí Městské části Praha 8 nejpozději do 25. dubna.

Jako účastníci řízení jsme se mohli seznámit s příslušnými dokumenty a mezi nimi jsme objevili smlouvu o nájmu pozemku ze dne 1. února 2010, podle které Městská část Praha 8 pronajímá pozemek parc. č. 597/97 v k.ú. Střížkov společnosti IPODEC - Čisté město k účelu provedení nezbytných terénních úprav pozemku (odstranění náletových křovin, zpevnění plochy, její oplocení, výsadba zeleně), vybudování sociálního a provozního zázemí pro část zaměstnanců, výstavba a provozování zařízení na třídění odpadu (např. sběrný dvůr) a rozšíření parkovacích ploch.

Přitom na náš dotaz, zda se připravuje nějaký projekt na využití tohoto pozemku, odpověděl 9. ledna 2012, že Městská část Praha 8 zde žádný projekt nepřipravuje.