Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Radnice zveřejnila na svém webu anketu Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!

Zúčastněte se prosím. Věnujte pr...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Legitimní cíl: Nepřipustit zhoršování životního prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů

Prvotním impulsem pro vznik občanského sdružení Střížkov 8 - Náš domov byla snaha zabránit tomu, aby byla schválena změna územního plánu hlavníiho města Prahy týkající se pozemků, které sousedí s areálem společnosti IPODEC - Čisté město. Změnu funkčního využití na kategorii TIN (plocha technické infrastruktury) navrhla Rada Městské části Praha 8 a její přijetí by znamenalo, že by pozemky pod okny obyvatel sídliště Střížkov 8 mohly být využity k nakládání i s nebezpečnými odpady.

Obyvatelům sídliště již dlouhá léta znepříjemňuje život činnost společnosti IPODEC - Čisté město. Její kavalerie popelářských vozů je pravidelně budí při ranním výjezdu od 6 hodin, túrováním motorů v zimě i o půl hodiny dříve. Ukázalo se, že spolu s návrhem změny územního plánu se chystá také rozšíření areálu IPODEC - Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu. Petici proti tomuto záměru podepsalo více než tisíc obyvatel sídliště.

Nejdůležitějsí aktivity občanského sdružení  jsou shrnuty v sekci Aktuální stav, podrobněji  informují o činnosti sdružení  zprávy v rubrice Aktuality.

V souladu se svými stanovami se o.s. Střížkov 8 - Náš domov zaměřilo v pozdější době také na nezákonně prováděnou činnost firmy Gardavský, která na pozemcích majících podle platného územního plánu  funkční využití městská zeleň  začala skladovat a třídit stavební odpad, což výrazně zvýšilo množství polétavého prachu na sídlišti.

V současné době je situace následující. Ve věci rozšíření areálu IPODEC - Čisté město se v rámci zjišťovacího řízení EIA díky námitkám sdružení a 267 dalším nesouhlasným vyjádřením veřejnosti podařilo dosáhnout toho, že záměr je posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Při veřejném projednání posudku a dokumentace záměru 21. ledna 2014 se podařilo díky dobré přípravě a věcné argumentaci členů sdružení i dalších obyvatel sídliště dosáhnout toho, že veřejné projednání bylo přerušeno, aby mohly být přezkoumány některé vznesené námitky.

Ve věci nezákonně prováděné činnosti firmy Gardavský jsme se obrátili se stížností či s podnětem k šetření na několik orgánů. Poslední reakce přišla z odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního města Prahy, který po šetření uznal oprávněnost naší stížnosti a vyzval Pavla Gardavského o zjednání nápravy, zejména zdůraznil, že využívání pozemků musí být v souladu s platnými zákony.

Děkujeme za podporu: