Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Legitimní cíl: Nepřipustit zhoršování životního prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů

Prvotním impulsem pro vznik občanského sdružení Střížkov 8 - Náš domov (nyní v souladu s novým občanským zákoníkem Spolku Střížkov 8 - Náš domov) byla snaha zabránit tomu, aby byla schválena změna územního plánu hlavníiho města Prahy týkající se pozemků, které sousedí s areálem společnosti IPODEC - Čisté město. Změnu funkčního využití na kategorii TIN (plocha technické infrastruktury) navrhla Rada Městské části Praha 8 a její přijetí by znamenalo, že by pozemky pod okny obyvatel sídliště Střížkov 8 mohly být využity k nakládání i s nebezpečnými odpady.

Obyvatelům sídliště již dlouhá léta znepříjemňuje život činnost společnosti IPODEC - Čisté město. Její kavalerie popelářských vozů je pravidelně budí při ranním výjezdu od 6 hodin, túrováním motorů v zimě i o půl hodiny dříve. Ukázalo se, že spolu s návrhem změny územního plánu se chystá také rozšíření areálu IPODEC - Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu. Petici proti tomuto záměru podepsalo více než tisíc obyvatel sídliště.

Nejdůležitějsí aktivity občanského sdružení  jsou shrnuty v sekci Aktuální stav, podrobněji  informují o činnosti sdružení  zprávy v rubrice Aktuality.

V souladu se svými stanovami se o.s. Střížkov 8 - Náš domov zaměřilo v pozdější době také na nezákonně prováděnou činnost firmy Gardavský, která na pozemcích majících podle platného územního plánu  funkční využití městská zeleň  začala skladovat a třídit stavební odpad, což výrazně zvýšilo množství polétavého prachu na sídlišti.

V současné době je situace následující. Ve věci rozšíření areálu IPODEC - Čisté město se v rámci zjišťovacího řízení EIA díky námitkám sdružení a 267 dalším nesouhlasným vyjádřením veřejnosti podařilo dosáhnout toho, že záměr je posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Při veřejném projednání posudku a dokumentace záměru 21. ledna 2014 se podařilo díky dobré přípravě a věcné argumentaci členů sdružení i dalších obyvatel sídliště dosáhnout toho, že veřejné projednání bylo přerušeno, aby mohly být přezkoumány některé vznesené námitky. Ani po třech letech však veřejné projednání nebylo obnoveno.

Během této doby jsme absolvovali několik jednání s představiteli nového vedení městské části Praha 8. Starosta Roman Petrus nás ujistil, že městská část se snaží o přesun firmy IPODEC do jiných prostor, zatím ale bezvýsledně. Nicméně v žádném případě údajně nemá v úmyslu poskytnout pozemek pro zamýšlené rozšíření současného areálu.

Ve věci nezákonně prováděné činnosti firmy Gardavský jsme se obrátili se stížností či s podnětem k šetření na několik orgánů. Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního města Prahy po šetření uznal oprávněnost naší stížnosti a vyzval Pavla Gardavského o zjednání nápravy, zejména zdůraznil, že využívání pozemků musí být v souladu s platnými zákony.

V říjnu 2014 stavební úřad MČ Praha 8 vydal dodatečné povolení na dočasnou stavbu firmě Gardavský. Proti tomu jsme se odvolali na magistrát a odbor stavebního řádu MHMP toto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. V rozhodnutí dal za pravdu našim námitkám. V novém řízení požadoval splnění řady podmínek, které zřejmě firma Gardavský nesplnila, takže k novému řízení nedošlo a firma postupně začala vyklízet pozemek a v současné době na něm zbyla jen menší část stavebního odpadu a nový již nepřibývá.

Aktuálně aktivně vyslovujeme nesouhlas s plánovanou výstavbou rychlého občerstvení v zeleném pásu mezi dvěma dopravními pruhy komunikace Vysočanská (oblast mezi Kauflandem a školkou Drahorádova). Jednáme s MČ Praha 8, Technickou správou komunikací, konzultujeme s právníky, podali jsme podnět k přezkumnému řízení. Nechceme připustit další zvýšení dopravní zátěže v této oblasti, zvýšení hluku, exhalací a prašnosti. Magistrát hl. m. Prahy nám oznámil, že obdržel více podnětů a přezkumné řízení již zahájil.

 

Děkujeme za podporu: