Otázky pro komisi životního prostředí

Po seznámení členů sdružení s průběhem jednání našich zástupců na komisi životního prostředí jsme odeslali předsedovi komise a vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 dopis, v němž jsme poděkovali za možnost zúčastnit se jednání komise životního prostředí a požádali o odpověď na pět dosud nezodpovězených otázek.

–          Jaké záměry má Mč8 s dalším rozvojem a dlouhodobou perspektivou území v okolí sídliště Střížkov, zejména jde o pozemky 527/97 a 527/1 v našem bezprostředním okolí (IPODEC) a pozemky 527/99 a 527/7 (Gardavský)

–          Proč Mč8 vytrvale lpí na zařazení pozemků 527/97 a 527/1 do klasifikace TIN (odpadové hospodářství), když na druhé straně toto využití údajně nepředpokládá? Je tento záměr na žádost spoluvlastníka pozemku 527/1, firmy ODIN Investment, a.s.?

–          Využije MČ 8 svá akcionářská práva v IPODEC a práva vyplývající ze spravování IPODECem využívaných pozemků k tomu, aby ovlivňovala další využití těchto pozemků k zohlednění zájmů místních občanů ze Střížkova?

–          Opravdu se komise domnívá, že „problém Gardavský“ nesouvisí s tématem ‚hledání alternativních možností rozvoje Střížkova a okolí‘? Jak se komise životního prostředí postaví k našim námitkám stran zvýšení prašnosti působením této firmy a ničení ploch v kategorii zeleň?

–          Jakým způsobem přistoupí komise k vyhodnocování další fáze EIA, bude podporovat zájem občanů Střížkova?

Přiložili jsme rovněž náš vlastní volný záznam z jednání komise životního prostředí 5. června 2012.