Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Otázky pro komisi životního prostředí

28.06.2012

Po seznámení členů sdružení s průběhem jednání našich zástupců na komisi životního prostředí jsme odeslali předsedovi komise a vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 dopis, v němž jsme poděkovali za možnost zúčastnit se jednání komise životního prostředí a požádali o odpověď na pět dosud nezodpovězených otázek.

-          Jaké záměry má Mč8 s dalším rozvojem a dlouhodobou perspektivou území v okolí sídliště Střížkov, zejména jde o pozemky 527/97 a 527/1 v našem bezprostředním okolí (IPODEC) a pozemky 527/99 a 527/7 (Gardavský)

-          Proč Mč8 vytrvale lpí na zařazení pozemků 527/97 a 527/1 do klasifikace TIN (odpadové hospodářství), když na druhé straně toto využití údajně nepředpokládá? Je tento záměr na žádost spoluvlastníka pozemku 527/1, firmy ODIN Investment, a.s.?

-          Využije MČ 8 svá akcionářská práva v IPODEC a práva vyplývající ze spravování IPODECem využívaných pozemků k tomu, aby ovlivňovala další využití těchto pozemků k zohlednění zájmů místních občanů ze Střížkova?

-          Opravdu se komise domnívá, že "problém Gardavský" nesouvisí s tématem 'hledání alternativních možností rozvoje Střížkova a okolí'? Jak se komise životního prostředí postaví k našim námitkám stran zvýšení prašnosti působením této firmy a ničení ploch v kategorii zeleň?

-          Jakým způsobem přistoupí komise k vyhodnocování další fáze EIA, bude podporovat zájem občanů Střížkova?

 

Přiložili jsme rovněž náš vlastní volný záznam z jednání komise životního prostředí 5. června 2012.