Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Otázky pro komisi životního prostředí

28.06.2012

Po seznámení členů sdružení s průběhem jednání našich zástupců na komisi životního prostředí jsme odeslali předsedovi komise a vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 dopis, v němž jsme poděkovali za možnost zúčastnit se jednání komise životního prostředí a požádali o odpověď na pět dosud nezodpovězených otázek.

-          Jaké záměry má Mč8 s dalším rozvojem a dlouhodobou perspektivou území v okolí sídliště Střížkov, zejména jde o pozemky 527/97 a 527/1 v našem bezprostředním okolí (IPODEC) a pozemky 527/99 a 527/7 (Gardavský)

-          Proč Mč8 vytrvale lpí na zařazení pozemků 527/97 a 527/1 do klasifikace TIN (odpadové hospodářství), když na druhé straně toto využití údajně nepředpokládá? Je tento záměr na žádost spoluvlastníka pozemku 527/1, firmy ODIN Investment, a.s.?

-          Využije MČ 8 svá akcionářská práva v IPODEC a práva vyplývající ze spravování IPODECem využívaných pozemků k tomu, aby ovlivňovala další využití těchto pozemků k zohlednění zájmů místních občanů ze Střížkova?

-          Opravdu se komise domnívá, že "problém Gardavský" nesouvisí s tématem 'hledání alternativních možností rozvoje Střížkova a okolí'? Jak se komise životního prostředí postaví k našim námitkám stran zvýšení prašnosti působením této firmy a ničení ploch v kategorii zeleň?

-          Jakým způsobem přistoupí komise k vyhodnocování další fáze EIA, bude podporovat zájem občanů Střížkova?

 

Přiložili jsme rovněž náš vlastní volný záznam z jednání komise životního prostředí 5. června 2012.