Jaké alternativy preferují obyvatelé sídliště Střížkov?

V průběhu veřejné debaty se zastupiteli Městské části Praha 8 byly prezentovány také výsledky šetření, jehož cílem bylo zjistit postoje obyvatel sídliště Střížkov k možným alternativám úpravy přilehlých ploch. Anketní lístky vyplnilo 295 obyvatel sídliště. Šetření  ukázalo, že nejpřijatelnější variantou by pro ně bylo využití zelené plochy, kterou hodlá IPODEC využít pro rozšíření parkoviště své techniky, jako veřejnou zeleň s možnostmi sportovního vyžití. Naopak záměry společnosti a stávající vládnoucí koalice u občanů zcela propadly.

Vyhodnocení šetření se ujal sociolog Jan Urban z občanského sdružení „8Jinak!“, které se spolu s naším sdružením podílelo na zorganizování veřejné debaty se zastupiteli, která se uskutečnila v Kulturním domě Ládví 30. října 2012. Celá jeho prezentace je k dispozici zde.

Autorem fotografií z veřejné debaty jsou David Kumermann a Václav Winter.