Kácení dřevin povoleno – s odkladem

Odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8 povolil pokácení dřevin, ale až po nabytí právní moci stavebního povolení k rozšíření areálu IPODEC – Čisté město. A navíc musí být kácení dřevin provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března.

Takové je stručné shrnutí rozhodnutí odboru životního prostředí ÚMČ Praha, ve kterém částečně přihlédl k námitkám sdružení.
Nicméně sdružení se proti tomuto rozhodnutí odvolalo.   

Text rozhodnutí z 2.5.2012 je zde.

Odvolání sdružení proti rozhodnutí o kácení je zde