Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Jednali jsme s komisí pro životní prostředí

05.06.2012

Zástupci našeho občanského sdružení Jan Mazánek, Jana Haluzová a Petr Bílý se účastnili 5. června 2912 jednání Komise pro životní prostředí Rady Městské části Praha 8. Schůzka se uskutečnila na pozvání komise za významného přispění člena komise pana Vaška (ČSSD), jediným bodem programu bylo seznámení členů komise s cíli a záměry občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov.

Zástupci našeho občanského sdružení ve svých vystoupeních zopakovali postoje a cíle sdružení, týkající se životního prostředí našeho sídliště, zejména ve vztahu k záměru rozšíření firmy IPODEC. K tomu se vyjadřovali především hosté (starosta ing. Jiří Janků a ředitel společnosti  IPODEC - Čisté město ing. Karel Vančura). Přínosem schůzky bylo, že jsme měli možnost seznámit členy komise a další hosty s našimi stanovisky. Závěr byl, že nadále budeme společně jednat o způsobu realizace záměru IPODEC na Střížkově. Žádný významný posun v celé záležitosti však schůzka nepřinesla.