Místostarosta Michal Švarc (TOP 09) reaguje na veřejnou debatu

V předchozích aktualitách jsme Vás informovali o veřejné debatě, kterou jsme uspořádali 30. října. Na naše poděkování za účast na veřejné debatě odpověděl zástupce starosty Michal Švarc (TOP 09) a uvedl níže uvedené. Pod stanoviskem místostarosty naleznete naše odlišné vnímání situace.

Děkuji ještě jednou za Vaše pozvání, debata určitě  byla pro mě novým zdrojem informací, jiný úhel pohledu.

Snad se mi i podařilo vžít se do situace obyvatel okolních domů, není totiž odlišná od mého každodenního ranního budíčku v 5:00 od projíždějícího vlaku u nás v dolní Libni. Když já jsem se do místa bydliště stěhoval, žádný vlak okolo mého domova nejezdil a to nám Magistrát plánuje v dohledu zakončit Blanku 2.

K prezentaci pana Fichtnera uvádím následující:
Nelze mu upřít snahu najít řešení. Kolegu Fichtnera znám, je vynikající teoretik, ale chybí mu praxe, investorské zkušenosti, nadhled. Opomněl totiž několik důležitých aspektů – tržní hodnotu areálu, náklady na demolici areálu a likvidaci odpadu. Jeho odhad vybudování nového areálu (budova, sklady, garáže, zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení, apod.) je také „zlehka nahozený“ .
Nevěřím, že i při dnešní, dost možná přechodné stavební krizi, kdy jsou ceny staveb na minimu se dá něco tak rozsáhlého a speciálního pořídit za cenu luxusního rodinného domu. Pokud by mělo dojít k ukončení užívání areálu v ul. Bešťákova, jeho demolici a následnému prodeji pozemků pro stavbu byt. domů, je třeba doplnit jeho výsledovku o následující náklady, značně prodražující celou akci:
CNP + THA + ND + NS + NVA – CSP

CNP – cena nových pozemků
THA – tržní hodnota areálu
ND –  náklady na demolici areálu a likvidaci odpadu
NS – náklady na stěhování
NVA – náklady na výstavbu nového areálu (budova, sklady, garáže, zpevněné
plochy, inženýrské sítě, oplocení, apod.)
CSP – cena starého pozemku

Můj odhad součtu nákladů je také „zlehka nahozený“, ale při snaze o maximální objektivitu se nejsem schopen dostat pod 250 % p. Fichtnerem uváděných výdajů a ztrát.

A to by nám ještě vše muselo bez problémů vycházet (jen co mě nyní z hlavy napadá):

 • Soulad s územním plánem města, přímé napojení na komunikace na novém pozemku, případné omezení spoluvlastníků při prodeji stávajícího pozemku.
 • Najdeme takový pozemek, který nemá blízké či mírně vzdálené sousedy, kterým se to také nebude líbit?
 • Zamyslel se kolega zastupitel nad sousedstvím trafostanice? Lze v jejím sousedství vůbec obytný dům vybudovat? Pravděpodobně nikoliv, tedy návratnost žádná.

Omlouvám se za určitou chaotičnost mé odpovědi, psal jsem jí, jak mě jednotlivé argumenty při četbě prezentace p. Fichtnera napadaly.

Závěrem zopakuji na debatě mnou vyřčené stanovisko TOP 09 Prahy 8. Garantujeme obyvatelům sídliště Střížkov, že:

 • na pozemku IČM žádný sběrný dvůr nevyroste
 • rozšíření plochy areálu nepovede k navýšení počtu techniky v areálu
 • podnikáme a budeme podnikat kroky k zamezení rušení nočního klidu v areálu a ke snížení hlučnosti během dne

Děkuji za umístění mé odpovědi na web Vašeho sdružení.“

Odpověď na web jsme umístili rádi. I když by bylo možné s některými názory či tvrzeními Michala Švarce polemizovat:

 • Domníváme se, že areál IPODEC může sloužit pro jiný účel a jeho demolice není potřebná. V kalkulaci Matěje Fichtnera není zahrnut příjem za pozemky současného areálu IPODEC. Považujeme za odporující realitě, aby v nákladech bylo doplněno THA a ND. Za věcně správný považujeme původní vzorec Matěje Fichtnera.
 • Do výpočtu cash-flow jistě nepatří tržní cena areálu. Pokud by MČ Praha 8 chtěla do nějaké kalkulace zahrnovat současnou hodnotu majetku, pak by musela akceptovat, že do kalkulace patří také kompenzace za snížení tržní hodnoty bytů, ke kterému by realizace rozšíření IPODEC vedla. Toto jsme v minulosti odhadli na minimálně 100 mil. Kč, ale možná i násobně více!
 • Intenzivní hledání alternativních pozemků požaduje naše sdružení již řadu let. Zatím prý nebyly nalezeny. Je to právě radnice MČ Praha 8, která na náš nástřel alternativních pozemků reagovala, že se jím nebude zabývat. Je otázka, zda se hledají pozemky s reálnými předpoklady. Těžko se podaří koupit nové auto za 10.000 Kč. Pozemek za 80 mil. Kč již naše sdružení v minulosti doporučilo. Tato cena se může zdát astronomická, ale je nižší, než odhadovaná tržní cena pozemků, na které se IPODEC plánuje rozšířit! A pokud by IPODEC dostal jednoznačný pokyn „trváme na přestěhování do X let“, tak nepochybujeme, že IPODEC a radnice mají, ve srovnání s dobrovolnickým sdružením, více možností, jak najít vhodný a výhodný pozemek.
 • Trafostanice jistě má vliv na tržní cenu pozemků, ale ochranné pásmo trafostanice nezasahuje do celého pozemku, takže výstavba by měla být možná.
 • Argumentuje-li pan Švarc nedávnou rozšířenou trafostanicí jako nevýhodou, prosíme aby se ze stejného úhlu podíval na zamýšlené rozšíření areálu IPODEC.
 • V minulosti nás již TOP 09 ujišťovala, že bude do zamýšleného rozšířeného areálu IPODEC příjezd zezadu od zahradnictví. IPODEC následně přesto předložil do EIA návrh, který počítá s příjezdem primárně z ulice Bešťákova. MČ Praha 8 to nepřipomínkovala. Pro vzájemnou důvěru je třeba, aby prohlášení byla následována skutky.

V každém případě oceňujeme skutečnost, že místostarosta Švarc jako jediný z představitelů současné vládnoucí koalice v Praze 8 vůbec byl ochoten přijmout pozvání k účasti na veřejné debatě, vyslechnout a zabývat se názory obyvatel sídliště Střížkov. Na rozdíl například od starosty Jiřího Janků, který na pozvání, v němž jsme mu nabízeli na výběr čtyři termíny, kdy bychom podle jeho možností mohli svolat veřejnou debatu, ani přes několikerou urgenci vůbec neodpověděl.