Viladomy Roudnická. Bydlení v zeleni a klidu?

V klidné části Prahy a obklopen zelení. Tak inzeruje developer Central Group svůj projekt Viladomy Roudnická. Byty, jejichž ceny začínají na 4,3 milionu za 1+kk, přitom vyrostou přímo v sousedství areálu firmy Ipodec. Noví majitelé budou trpět stejnými problémy jako současní obyvatelé sídliště – hluk a exhalace. Túrování motorů těžké techniky spojené s hlasitou konverzací zaměstnanců Ipodecu v půl šesté ráno každý den  – to je bohužel věc obyvatelům přilehlých domů důvěrně známá. V létě je problém spát u otevřeného okna, v zimě si pak zase »užíváme« celonočního provozu sypačů.  

Na stránkách Central Group si také můžete přečíst, že projekt »navazuje na pásmo nezastavitelné zeleně«. Mohlo by se tedy zdát, že vedle pěti naplánovaných domů projektu Viladomy Roudnická se už nebude nic stavět. To je ale omyl. Podle katastru nemovitostí patří sousední pozemek stejnému developerovi a na plánku zveřejněném na stránkách Centra Group už je naznačená »budoucí výstavba«. O co půjde, není zatím jasné. 

Nelze popřít, že naše sídliště skutečně oplývá řadou kvalit. Patří mezi ně dobrá dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Zájemci o nové bydlení by ale měli být pravdivě informováni i o problémech, které se tu dlouhodobě a zatím jen s částečnými úspěchy řeší.

Kristýna Beránková

Stavební úřad povolil stavbu viladomů Roudnická

Jistě jste už zaznamenali kácení zeleně na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Neklamné znamení, že Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická povolil. V rámci společného řízení o žádosti o vydání společného povolení obdržel 17 podání s námitkami obyvatel sídliště Střížkov 8. Týkaly se zejména požadavku vybudovat krátkou provizorní komunikaci, která by spojovala ulici K Zahradnictví se staveništěm a odvedla by tak nákladní automobily z ulice Bešťákova, dále množství parkovacích míst či zhoršení životního prostředí. Jak se stavební úřad s námitkami vypořádal, to si můžete přečíst v přiloženém rozhodnutí.

Hlavní námitky obyvatel sídliště stavební úřad neakceptoval. Přesto však nemusí obyvatelé zcela rezignovat. Mohou si všímat, jak investor respektuje požadavky, s jejichž plněním spojil povolení o stavbě. Například při provádění stavby :

  • Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
  • Při odvozu prašného materiálu bude použito plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
  • Mezideponie prašného materiálu bude plachtována a kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
  • Budou použity mechanizmy a zařízení, která splňují nejlepší emisní úrovně (EURO 4 a vyšší).
  • Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště bude prováděno odstranění bláta z pneumatik a podběhů a v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Je možné podat připomínky ke stavbě bytového domu Roudnická

Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 zahájil společné řízení o žádosti o vydání společného povolení na stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická. Jde o bytový dům rozdělený na pět oddělených čtyřpodlažních objektů, který chce Central Group postavit na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Účastníci řízení, kterými jsou i vlastníci sousedících pozemků, mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, a to do 30. září 2020. Konkrétně jde o vlastníky z objektů Česákova 6, Černého 2 a Roudnická 2, 4 , 6 , 8 a 12.

Objekt je podsklepen v celém rozsahu jedním podzemním podlažím s využitím pro garáže, sklepy a technické prostory. Celkový počet parkovacích stání v garážích je 94, z toho je navrženo 5 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů k rozhodnutí na Úřadu městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby v úředních dnech, tj. pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin (v jiném termínu pouze po předchozí domluvě s příslušným referentem – tel. 222 805 719).

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém oznámení o zahájení řízení.

Přesun Ipodecu: Ve hře jsou tři varianty

Od poslední informace týkající se možností přemístění areálu společnosti IPODEC – Čisté město mimo sídliště, kterou přineslo listopadové číslo časopisu Osmička, uplynulo více než půl roku, proto jsme požádali o schůzku ředitele Ipodecu ing. Karla Vančuru. Zúčastnili se jí 31.7.2020 za spolek paní Jana Haluzová a předseda spolku Jaroslav Winter.

Podle ing. Vančury se proces přesunu areálu na pozemek č. 533/5, který využívá Doprastav, poměrně vleče, ještě nebyla ani schválena změna územního plánu. Vzhledem k tomu, že tato varianta vypadá na řadu let a nelze ji přímo ovlivnit (neboť klíčovými hráči jsou majitelé pozemků a hlavní město Praha), hledá IPODEC pozemky také jinde. 

V tuto chvíli jedná o koupi jiného pozemku mimo území městské části Praha 8. Tuto lokalitu s odvoláním na ostrý konkurenční boj neprozradil. Pokud by vše dobře dopadlo, mohla by se tam těžká technika z areálu v Bešťákově ulici přesunout do dvou až tří let. 

Lehký, nerušící provoz a kanceláře by chtěli udržet zde na Střížkově. Tím by se pro nás eliminovalo případné riziko nastěhování jiného, ještě hlučnějšího provozu. 

Kdyby jednání o novém pozemku nedopadla dobře, bude IPODEC nadále pokračovat v usilování o přesun na pozemek č. 533/5 a podle ing. Vančury by se v takovém případě obnovila jednání o vybudování zadního výjezdu směrem k zahradnictví. 

Spustili jsme novou podobu webu

Po deseti letech se dočkal náš web zásadní změny. Z technických důvodů bylo třeba jej převést na jiný server a toho jsme využili i k přechodu na modernější redakční systém. Ze starého webu jsme přesunuli všechny příspěvky a z dokumentů ty nejdůležitější, na které byly v příspěvcích odkazy.

Při té příležitosti moc děkujeme panu Janu Mazánkovi, dřívějšímu předsedovi našeho spolku, na jehož serveru jsme měli web celou dobu umístěn. I když se před několika lety odstěhoval na druhý konec Prahy a přestal být členem spolku, podpoří nás webhostingem na novém seerveru i do budoucna.

A pro připomenutí jak vypadal dřívější web.

Radnice tlačí na přesun Ipodecu mimo obytnou zónu

Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu společnosti Ipodec z jejího nynějšího sídla v Bešťákově ulici na konec ulice K Zahradnictví.

Vedení radnice Prahy 8 v minulých dnech podalo návrh na změnu územního plánu v oblasti ulice K Zahradnictví a intenzivně jedná o směně části pozemků se současným majitelem. Tato změna by v budoucnu již neměla nijak snižovat komfort bydlení lidí v okolních bytových domech. Nové místo je zcela na druhé straně a mimo obytnou zónu Střížkova.

Celý proces po mnoha letech odstartovalo oddělení urbanistického rozvoje na žádost místostarosty Jiřího Vítka (Patrioti), který společně s radním Tomášem Hřebíkem (TOP 09 + STAN) jedná s hlavním městem Prahou, majitelem pozemku a společností Ipodec o co nejrychlejším procesu přesunu.

Ke směně se ještě musí vyjádřit výbor pro územní rozvoj a samozřejmě i zastupitelstvo hlavního města. Rada MČ Prahy 8 tento záměr schválila jednomyslně a na zářijovém zasedání zastupitelé osmé městské části zmíněný krok podpořili nadpoloviční většinou.

Tolik článek v Osmičce. S radním Jiřím Vítkem jsme měli několik jednání a těší nás, že si toto téma vzal za své a po letech tak vysvitla reálná naděje, že mnohaleté úsilí našeho spolku nevyjde naprázdno.

Metropolitní plán Prahy počítá se sběrným dvorem Střížkov

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před lety definitivně ubránili, z nedávno zveřejněného návrhu Metropolitního plánu Prahy vyplývá, že by tomu tak nemuselo být.

Plocha 413/506/2429 (pozemek mezi Bešťákovou a Roudnickou) je v něm uvedena jako rozvojová plocha produkční IPODEC s návrhem sběrného dvora Střížkov. Proto se náš Spolek Střížkov 8 – Náš domov snaží prosadit změnu. Získali jsme již podporu zastupitelů městské části Praha 8 z Klubu Osmička žije a Klubu Strany zelených.

Od 27. června 2018 po dobu 30 dnů bude možné podávat připomínky k návrhu Metropolitního plánu Prahy. Náš spolek samozřejmě této možnosti využije. Připomínky však může podat každý občan.

Vyznat se v Metropolitním plánu není jednoduché. Naštěstí Arnika zpracovala návod, jak postupovat. Nachází se na https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky

O zónách placeného stání

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Petrusem. Hlavním bodem jednání bylo zavedení či nezavedení zón placeného stání na našem sídlišti. Informovali jsme starostu o výsledcích našeho sledování obsazenosti jednotlivých parkovišť poté, co bylo zavedeno placené parkoviště podél kolejí v Ďáblické ulici.

Zeptali jsme se starosty, kdy má v úmyslu rozhodnout o zavedení zón, z jakých podkladů bude vycházet a zda bude umožněna diskuse jeho rozhodnutí  s obyvateli.

Starosta by chtěl uzavřít záležitost na přelomu října a listopadu. Reálné spuštění zón vidí na leden 2018.

V průběhu října hodlá nechat prověřit (několikrát) obsazenost parkovišť pracovníky úřadu, což prý již několikrát proběhlo. Navrhli jsme, že i ze strany spolku bude prováděn další monitoring, s jehož výsledky ho seznámíme, starosta souhlasil.

Jako diskusi zřejmě považuje současné ohlasy ze sídliště (údajně dostal již cca 100 žádostí o zavedení zón, podobně registruje i petici o nezavedení zón). Na konci vyhodnocovaného období se rozhodne a nepočítá pak s nějakým dalším jednáním se spolkem nebo občany.

K rozhodování jsou stále 3 varianty: žádné zóny, všude zóny a rozdělení sídliště na dvě části. K té poslední variantě jsme argumentovali velkým převisem volných míst v oblasti Roudnická a zejména Černého-východ.

Ohlédnutí za rokem 2016

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 – Náš domov za rok 2016. Konstatovala, že v minulém roce spolek pokračoval zejména v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, případně iniciovat jeho přesun do jiné lokality. Kromě toho ragoval spolek i na některé aktuální události.

Ohledně IPODECu jsme v průběhu roku 2016 jednali postupně s členem dozorčí rady IPODECu Štěpánem Klimešem, zastupitelem za zelené v Praze 8, dále se zástupcem starosty Radomírem Nepilem, starostou Romanem Petrusem a zastupitelem a předsedou Komise pro životní prostředí Vítem Cézou. Nejdůležitějším výstupem z těchto jednání je opakovaný příslib, že MČ Praha 8 v žádném případě neposkytne IPODECu pozemek na rozšíření areálu. Jednání s vlastníky pozemku dosud užívaným Doprastavem, na který by bylo možné přemístit IPODEC, ale nebyla úspěšná.

V červnu 2016 jsme se pokusili vznést námitky proti záměru vybudovat rychlé občerstvení na pozemku mezi komunikacemi na úrovni zastávky autobusů Třebenická, neboť záměr je v rozporu s územním plánem, který na dané lokalitě neumožňuje stavět jakékoliv budovy. Bohužel stavební úřad využil legální možnosti informovat náš spolek o zahájení územního řízení nikoliv písemně, ale veřejnou vyhláškou (obeslal jen povinných 30 účastníků řízení), a my jsme na toto zveřejnění přišli o několik dnů později než byl termín, který by nám zaručil možnost stát se účastníkem řízení. (V červnu 2017 však Magistrát hl. m. Prahy vyhověl naší žádosti a zahájil přezkumné řízení).

Z dalších aktivit stojí za zmínku účast zástupce spolku na veřejném projednání 1. části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ PRaha 8, které proběhlo v únoru 2016 v KD Ládví.

Další člen našeho spolku byl aktivní v Komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8. Avšak aktivní pro někoho zřejmě až nepříjemně, neboť zástupce starosty Matěj Fichtner jej bez udání důvodu z komise odvolal.

Ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 pokračoval spolek zejména v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, případně iniciovat jeho přesun do jiné lokality. Kromě toho reagoval spolek i na některé aktuální události. 

Díky členství Antonína Sysla v komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8 jsme se začátkem roku 2016 dozvěděli o záměru zřídit na sídlišti Střížkov podzemní kontejnery. Shodli jsme se na tom, že jejich umístění v naší lokalitě není vhodné a pan Sysel náš názor tlumočil členům komise. Od tohoto záměru poté bylo upuštěno. A. Sysel byl v komisi aktivní i v dalších případech.

V únoru se Aleš Pivoda zúčastnil veřejného projednání 1. části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8, které proběhlo v KD Ládví. 

Ohledně IPODECu jednal Jaroslav Winter během roku postupně s členem dozorčí rady IPODECu Štěpánem Klimešem, zastupitelem za zelené v Praze 8, dále se zástupcem starosty Radomírem Nepilem, starostou Romanem Petrusem a zastupitelem Vítem Cézou.  Nejdůležitějším výstupem z těchto jednání je opakovaný příslib, že MČ Praha 8 v žádném případě neposkytne IPODECu pozemek na rozšíření areálu. Jednání s vlastníky pozemku dosud užívaným Doprastavem, na který by bylo možné přemístit IPODEC, ale nebyla úspěšná. 

V červnu jsme se pokusili vznést námitky proti záměru vybudovat rychlé občerstvení na pozemku mezi komunikacemi na úrovni zastávky autobusů Třebenická, neboť záměr je v rozporu s územním plánem, který na dané lokalitě neumožňuje stavět jakékoliv budovy. Bohužel stavební úřad využil legální možnosti informovat náš spolek o zahájení územního řízení nikoliv písemně, ale veřejnou vyhláškou (obeslal jen povinných 30 účastníků řízení), a my jsme na toto zveřejnění přišli o několik dnů později než byl termín, který by nám zaručil možnost stát se účastníkem řízení. 

Když v srpnu stavební úřad v územním řízení záměr schválil, A. Sysel požádal vedení komise pro životní prostředí, aby se komise tímto případem zabývala. Den před zasedáním komise však sekretářka zástupce starosty Matěje Fichtnera A. Syslovi oznámila, že byl z komise odvolán. Na nejbližším jednání zastupitelstva v prosinci proto vystoupil A. Sysel s dotazem na důvod odvolání, ale ten mu nebyl nijak vysvětlen, kromě toho na další dotazy M. Fichtner odpověděl nepravdivě.