Ohlédnutí za rokem 2020

Pandemie COVID-19 v minulém roce ovlivnila činnost spolku přinejmenším v tom, že jsme se nesešli všichni osobně. Nicméně rok 2020 přinesl řadu událostí, které nás přiměly na ně reagovat. Připomněli jsme si je na členské schůzi, která proběhla 30. června 2021 (viz výroční zprávu v příloze).

Protože místopředseda spolku Petr Girsa rezignoval na funkci a ukončil členství ve spolku, zvolili jsme nový výbor ve složení Jaroslav Winter (předseda), Jana Haluzová (místopředsedkyně) a Růžena Šináglová.

Řady spolku rozšířil nový člen – Jakub Ručka. Celkem má spolek nyní 8 členů – jsou to Jana Haluzová, Lenka Karasová, Markéta Kvapilová, Růžena Šináglová, Aleš Pivoda, Jakub Ručka, Antonín Sysel a Jaroslav Winter.