Archiv rubriky: 2020

Je možné podat připomínky ke stavbě bytového domu Roudnická

Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 zahájil společné řízení o žádosti o vydání společného povolení na stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická. Jde o bytový dům rozdělený na pět oddělených čtyřpodlažních objektů, který chce Central Group postavit na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Účastníci řízení, kterými jsou i vlastníci sousedících pozemků, mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, a to do 30. září 2020. Konkrétně jde o vlastníky z objektů Česákova 6, Černého 2 a Roudnická 2, 4 , 6 , 8 a 12.

Objekt je podsklepen v celém rozsahu jedním podzemním podlažím s využitím pro garáže, sklepy a technické prostory. Celkový počet parkovacích stání v garážích je 94, z toho je navrženo 5 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů k rozhodnutí na Úřadu městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby v úředních dnech, tj. pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin (v jiném termínu pouze po předchozí domluvě s příslušným referentem – tel. 222 805 719).

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém oznámení o zahájení řízení.

Spustili jsme novou podobu webu

Po deseti letech se dočkal náš web zásadní změny. Z technických důvodů bylo třeba jej převést na jiný server a toho jsme využili i k přechodu na modernější redakční systém. Ze starého webu jsme přesunuli všechny příspěvky a z dokumentů ty nejdůležitější, na které byly v příspěvcích odkazy.

Při té příležitosti moc děkujeme panu Janu Mazánkovi, dřívějšímu předsedovi našeho spolku, na jehož serveru jsme měli web celou dobu umístěn. I když se před několika lety odstěhoval na druhý konec Prahy a přestal být členem spolku, podpoří nás webhostingem na novém seerveru i do budoucna.

A pro připomenutí jak vypadal dřívější web.