Česká inspekce životního prostředí zahájila šetření s firmou Pavel Gardavský

Obrátili se na nás obyvatelé sídliště, že firma Pavel Gardavský opět začala svážet a třídit stavební odpad, takže se zvýšila prašnost na sídlišti. Podali jsme proto podnět na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, podnět k prošetření této podle našeho názoru nepovolené činnosti. Inspekce provedla neohlášenou kontrolu a poté zahájila přestupkové řízení.

Z odpovědi ČIŽP uvádíme:

Při kontrole byly zjištěny tyto skutečnosti:

V areálu společnosti Pavel Gardavský, IČ: 12619418 na pozemcích parc. č 527/99 a 527/7 k.ú. Střížkov, Praha 8 je provozována drtička dřevní hmoty, která dle platné legislativy o ochraně ovzduší, spadá mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Dále bylo při kontrole zjištěno, že tento vyjmenovaný zdroj není povolen příslušným orgánem ochrany ovzduší – Magistrát hlavního města Prahy.

Inspekce tedy po provedené kontrole konstatuje, že provozovatel výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší porušil povinnosti stanovené platnou legislativou a bude s ním zahájeno přestupkové řízení.

DCIM\101MEDIA\DJI_0794.JPG
DCIM\101MEDIA\DJI_0908.JPG