Legitimní cíl: Nepřipustit zhoršování životního prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů

Prvotním impulsem pro vznik občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov (nyní v souladu s novým občanským zákoníkem Spolku Střížkov 8 – Náš domov) byla snaha zabránit tomu, aby byla schválena změna územního plánu hlavního města Prahy týkající se pozemků, které sousedí s areálem společnosti IPODEC – Čisté město.

Změnu funkčního využití na kategorii TIN (plocha technické infrastruktury) navrhla Rada Městské části Praha 8 a její přijetí by znamenalo, že by pozemky pod okny obyvatel sídliště Střížkov 8 mohly být využity k nakládání i s nebezpečnými odpady.

O tomto záměru se obyvatelé sídliště dozvěděli teprve poté, když byl v listopadu 2009 koncept územního plánu představen veřejnosti. Sepsali proto námitku, kterou v krátkém termínu stihlo podepsat více než 350 obyvatel sídliště, a předali ji odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Praha.

Později se ukázalo, že spolu s návrhem změny územního plánu se chystá také rozšíření areálu IPODEC – Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu. Petici proti tomuto záměru podepsalo v létě 2011 více než tisíc obyvatel sídliště.

Obyvatelům sídliště totiž již dlouhá léta znepříjemňuje život činnost společnosti IPODEC – Čisté město. Její kavalerie odpadových vozů je pravidelně budí při ranním výjezdu od 6 hodin, túrováním motorů v zimě i o půl hodiny dříve. 

Podrobněji je dnes již více než desetiletá anabáze popsána v sekci Z historie. Je v ní rovněž doložen různý přístup jednotlivých politických garnitur, které se v průběhu let střídaly ve vedení městské části Prahy 8. A také pozitivní vývoj směrem k aktuálnímu stavu, kdy již nemůže dojít k obávanému rozšíření areálu firmy IPODEC – Čisté město. Přitom otevřena je možnost přesunu celého areálu mimo sídliště, kterému je již vedení firmy na rozdíl od minulosti nakloněno. 

V souladu se svými stanovami se Spolek Střížkov 8 – Náš domov zaměřil v pozdější době také na další případy reálně, případně potenciálně zhoršující životní prostředí obyvatel sídliště. V prvé řadě šlo o nezákonně prováděnou činnost firmy Gardavský, která na pozemcích majících podle platného územního plánu funkční využití městská zeleň začala skladovat a třídit stavební odpad, což výrazně zvýšilo množství polétavého prachu na sídlišti.

Po řadě neúspěšných stížností a podnětů k šetření na několik orgánů jsme uspěli u Odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního města Prahy, který po šetření uznal oprávněnost naší stížnosti a vyzval Pavla Gardavského ke zjednání nápravy, zejména zdůraznil, že využívání pozemků musí být v souladu s platnými zákony. Podrobněji je tato kauza popsána rovněž v rubrice Z historie.

Dále jsme spolu s opozičními zastupiteli zabránili nesmyslné a již schválené výstavbě rychlého občerstvení v zeleném pásu mezi dvěma dopravními pruhy komunikace Vysočanská (oblast mezi Kauflandem a školkou Drahorádova).

Informace o této kauze najdete také v rubrice Z historie, stejně jako o některých dalších méně závažných případech, ke kterým jsme s větším či menším úspěchem vyjadřovali naše stanovisko.

Taky se můžete podívat do rubriky Aktuality, kde najdete příspěvky informující o aktivitách spolku od roku 2010 do současnosti.