Archiv rubriky: 2016

Ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 pokračoval spolek zejména v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, případně iniciovat jeho přesun do jiné lokality. Kromě toho reagoval spolek i na některé aktuální události. 

Díky členství Antonína Sysla v komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8 jsme se začátkem roku 2016 dozvěděli o záměru zřídit na sídlišti Střížkov podzemní kontejnery. Shodli jsme se na tom, že jejich umístění v naší lokalitě není vhodné a pan Sysel náš názor tlumočil členům komise. Od tohoto záměru poté bylo upuštěno. A. Sysel byl v komisi aktivní i v dalších případech.

V únoru se Aleš Pivoda zúčastnil veřejného projednání 1. části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8, které proběhlo v KD Ládví. 

Ohledně IPODECu jednal Jaroslav Winter během roku postupně s členem dozorčí rady IPODECu Štěpánem Klimešem, zastupitelem za zelené v Praze 8, dále se zástupcem starosty Radomírem Nepilem, starostou Romanem Petrusem a zastupitelem Vítem Cézou.  Nejdůležitějším výstupem z těchto jednání je opakovaný příslib, že MČ Praha 8 v žádném případě neposkytne IPODECu pozemek na rozšíření areálu. Jednání s vlastníky pozemku dosud užívaným Doprastavem, na který by bylo možné přemístit IPODEC, ale nebyla úspěšná. 

V červnu jsme se pokusili vznést námitky proti záměru vybudovat rychlé občerstvení na pozemku mezi komunikacemi na úrovni zastávky autobusů Třebenická, neboť záměr je v rozporu s územním plánem, který na dané lokalitě neumožňuje stavět jakékoliv budovy. Bohužel stavební úřad využil legální možnosti informovat náš spolek o zahájení územního řízení nikoliv písemně, ale veřejnou vyhláškou (obeslal jen povinných 30 účastníků řízení), a my jsme na toto zveřejnění přišli o několik dnů později než byl termín, který by nám zaručil možnost stát se účastníkem řízení. 

Když v srpnu stavební úřad v územním řízení záměr schválil, A. Sysel požádal vedení komise pro životní prostředí, aby se komise tímto případem zabývala. Den před zasedáním komise však sekretářka zástupce starosty Matěje Fichtnera A. Syslovi oznámila, že byl z komise odvolán. Na nejbližším jednání zastupitelstva v prosinci proto vystoupil A. Sysel s dotazem na důvod odvolání, ale ten mu nebyl nijak vysvětlen, kromě toho na další dotazy M. Fichtner odpověděl nepravdivě.