Archiv rubriky: 2021

Viladomy Roudnická. Bydlení v zeleni a klidu?

V klidné části Prahy a obklopen zelení. Tak inzeruje developer Central Group svůj projekt Viladomy Roudnická. Byty, jejichž ceny začínají na 4,3 milionu za 1+kk, přitom vyrostou přímo v sousedství areálu firmy Ipodec. Noví majitelé budou trpět stejnými problémy jako současní obyvatelé sídliště – hluk a exhalace. Túrování motorů těžké techniky spojené s hlasitou konverzací zaměstnanců Ipodecu v půl šesté ráno každý den  – to je bohužel věc obyvatelům přilehlých domů důvěrně známá. V létě je problém spát u otevřeného okna, v zimě si pak zase »užíváme« celonočního provozu sypačů.  

Na stránkách Central Group si také můžete přečíst, že projekt »navazuje na pásmo nezastavitelné zeleně«. Mohlo by se tedy zdát, že vedle pěti naplánovaných domů projektu Viladomy Roudnická se už nebude nic stavět. To je ale omyl. Podle katastru nemovitostí patří sousední pozemek stejnému developerovi a na plánku zveřejněném na stránkách Centra Group už je naznačená »budoucí výstavba«. O co půjde, není zatím jasné. 

Nelze popřít, že naše sídliště skutečně oplývá řadou kvalit. Patří mezi ně dobrá dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Zájemci o nové bydlení by ale měli být pravdivě informováni i o problémech, které se tu dlouhodobě a zatím jen s částečnými úspěchy řeší.

Kristýna Beránková

Stavební úřad povolil stavbu viladomů Roudnická

Jistě jste už zaznamenali kácení zeleně na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Neklamné znamení, že Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická povolil. V rámci společného řízení o žádosti o vydání společného povolení obdržel 17 podání s námitkami obyvatel sídliště Střížkov 8. Týkaly se zejména požadavku vybudovat krátkou provizorní komunikaci, která by spojovala ulici K Zahradnictví se staveništěm a odvedla by tak nákladní automobily z ulice Bešťákova, dále množství parkovacích míst či zhoršení životního prostředí. Jak se stavební úřad s námitkami vypořádal, to si můžete přečíst v přiloženém rozhodnutí.

Hlavní námitky obyvatel sídliště stavební úřad neakceptoval. Přesto však nemusí obyvatelé zcela rezignovat. Mohou si všímat, jak investor respektuje požadavky, s jejichž plněním spojil povolení o stavbě. Například při provádění stavby :

  • Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
  • Při odvozu prašného materiálu bude použito plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
  • Mezideponie prašného materiálu bude plachtována a kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
  • Budou použity mechanizmy a zařízení, která splňují nejlepší emisní úrovně (EURO 4 a vyšší).
  • Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště bude prováděno odstranění bláta z pneumatik a podběhů a v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, bude neprodleně provedeno jejich očištění.