O spolku

Občanské sdružení Střížkov 8 – Náš domov bylo založeno 1. února 2010 a bylo mu přiděleno IČO: 22818855

V souladu s novým občanským zákoníkem změnilo právní formu na spolek a na členské schůzi 9.6.2015 byly přijaty nové stanovy a organizace přejmenována na „Spolek Střížkov 8 – Náš domov“.

Stanovy Spolku Střížkov 8 -Náš domov

Výbor spolku

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

Prvotním impulsem ke vzniku sdružení se stalo veřejné vystavení konceptu územního plánu hl. m. Prahy, ke kterému se mohla veřejnost vyjádřit. Díky tomu jsme zjistili, že pozemek 527/97 a část pozemku 527/1, které bezprostředně sousedí s firmou IPODEC, mají být převedeny do kategorie TIN (plocha technické infrastruktury). To by umožnilo využít je pro nakládání i s nebezpečnými odpady.

V krátkém období několika dnů, které zbývaly do podání námitky či připomínky 8. prosince 2009 na Magistrát hl. m. Prahy, se podařilo sehnat k nesouhlasné připomínce podpisy 357 občanů.

Poté se ustavila skupinka aktivních občanů z objektů v Česákově, Černého a Roudnické ulici, která začala zjišťovat, co konkrétně se za navrženou změnou skrývá. Ukázalo se, že změnu územního plánu navrhla Městská část Praha 8, která společně s firmou IPODEC zamýšlí zřídit na tomto pozemku sběrný dvůr odpadu a nebezpečného odpadu.

Aby bylo možné účinněji se bránit této hrozbě, která by velmi nepříznivě ovlivnila životní prostředí na sídlišti Střížkov, došlo k založení občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov. Jeho hlavním cílem je vedle dalších cílů uvedených ve stanovách především zabránit nejen zřízení sběrného dvora odpadu, ale také rozšiřování činnosti jakékoli firmy, která by zhoršila životní prostředí v bezprostřední blízkosti domovů více než 2000 obyvatel sídliště.