Archiv rubriky: 2022

Ohlédnutí za rokem 2022

Hlavní aktivity spolku v roce 2022 se týkaly výstavby viladomů Roudnická a vyjádření k záměrům kácení stromů. V průběhu výstavby jsme se několikrát obraceli na odbor dopravy MČ P8 i Městskou policii v souvislosti se zřízením staveništního vjezdu a vedením staveništní dopravy. 

Dále byl spolek informován o dvou záměrech kácení dřevin. V případě Ďáblického hřbitova, kde  jsme měli konkrétní připomínky k záměru pokácet velké množství zeleně z důvodu zřízení nového pohřebiště, bylo řízení přerušeno.  

Ve druhém případě – záměru pokácet tři břízy u objektu Česákova 424/6 – jsme podali námitky současně s návrhem na řešení, které by vyloučilo nutnost břízy pokácet. Protože odbor životního prostředí k našim námitkám nepřihlédl, podali jsme odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy. 

V závěru roku jsme zaregistrovali, že  6. prosince 2022 nové zastupitelstvo MČ Prahy 8 schválilo mimo jiné žádost o svěření pozemku p.č.533/5 k. ú. Střížkov v Praze 8 ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 8. 

Jde o pozemek, na který by po dotažení změny územního plánu pak mohla být převedena těžká technika z dosavadního areálu firmy IPODEC – Čisté město v ulici Burešova.