Stavební úřad povolil stavbu viladomů Roudnická

Jistě jste už zaznamenali kácení zeleně na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Neklamné znamení, že Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická povolil. V rámci společného řízení o žádosti o vydání společného povolení obdržel 17 podání s námitkami obyvatel sídliště Střížkov 8. Týkaly se zejména požadavku vybudovat krátkou provizorní komunikaci, která by spojovala ulici K Zahradnictví se staveništěm a odvedla by tak nákladní automobily z ulice Bešťákova, dále množství parkovacích míst či zhoršení životního prostředí. Jak se stavební úřad s námitkami vypořádal, to si můžete přečíst v přiloženém rozhodnutí.

Hlavní námitky obyvatel sídliště stavební úřad neakceptoval. Přesto však nemusí obyvatelé zcela rezignovat. Mohou si všímat, jak investor respektuje požadavky, s jejichž plněním spojil povolení o stavbě. Například při provádění stavby :

  • Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
  • Při odvozu prašného materiálu bude použito plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
  • Mezideponie prašného materiálu bude plachtována a kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
  • Budou použity mechanizmy a zařízení, která splňují nejlepší emisní úrovně (EURO 4 a vyšší).
  • Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště bude prováděno odstranění bláta z pneumatik a podběhů a v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, bude neprodleně provedeno jejich očištění.