Archiv rubriky: 2017

O zónách placeného stání

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Petrusem. Hlavním bodem jednání bylo zavedení či nezavedení zón placeného stání na našem sídlišti. Informovali jsme starostu o výsledcích našeho sledování obsazenosti jednotlivých parkovišť poté, co bylo zavedeno placené parkoviště podél kolejí v Ďáblické ulici.

Zeptali jsme se starosty, kdy má v úmyslu rozhodnout o zavedení zón, z jakých podkladů bude vycházet a zda bude umožněna diskuse jeho rozhodnutí  s obyvateli.

Starosta by chtěl uzavřít záležitost na přelomu října a listopadu. Reálné spuštění zón vidí na leden 2018.

V průběhu října hodlá nechat prověřit (několikrát) obsazenost parkovišť pracovníky úřadu, což prý již několikrát proběhlo. Navrhli jsme, že i ze strany spolku bude prováděn další monitoring, s jehož výsledky ho seznámíme, starosta souhlasil.

Jako diskusi zřejmě považuje současné ohlasy ze sídliště (údajně dostal již cca 100 žádostí o zavedení zón, podobně registruje i petici o nezavedení zón). Na konci vyhodnocovaného období se rozhodne a nepočítá pak s nějakým dalším jednáním se spolkem nebo občany.

K rozhodování jsou stále 3 varianty: žádné zóny, všude zóny a rozdělení sídliště na dvě části. K té poslední variantě jsme argumentovali velkým převisem volných míst v oblasti Roudnická a zejména Černého-východ.

Ohlédnutí za rokem 2016

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 – Náš domov za rok 2016. Konstatovala, že v minulém roce spolek pokračoval zejména v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, případně iniciovat jeho přesun do jiné lokality. Kromě toho ragoval spolek i na některé aktuální události.

Ohledně IPODECu jsme v průběhu roku 2016 jednali postupně s členem dozorčí rady IPODECu Štěpánem Klimešem, zastupitelem za zelené v Praze 8, dále se zástupcem starosty Radomírem Nepilem, starostou Romanem Petrusem a zastupitelem a předsedou Komise pro životní prostředí Vítem Cézou. Nejdůležitějším výstupem z těchto jednání je opakovaný příslib, že MČ Praha 8 v žádném případě neposkytne IPODECu pozemek na rozšíření areálu. Jednání s vlastníky pozemku dosud užívaným Doprastavem, na který by bylo možné přemístit IPODEC, ale nebyla úspěšná.

V červnu 2016 jsme se pokusili vznést námitky proti záměru vybudovat rychlé občerstvení na pozemku mezi komunikacemi na úrovni zastávky autobusů Třebenická, neboť záměr je v rozporu s územním plánem, který na dané lokalitě neumožňuje stavět jakékoliv budovy. Bohužel stavební úřad využil legální možnosti informovat náš spolek o zahájení územního řízení nikoliv písemně, ale veřejnou vyhláškou (obeslal jen povinných 30 účastníků řízení), a my jsme na toto zveřejnění přišli o několik dnů později než byl termín, který by nám zaručil možnost stát se účastníkem řízení. (V červnu 2017 však Magistrát hl. m. Prahy vyhověl naší žádosti a zahájil přezkumné řízení).

Z dalších aktivit stojí za zmínku účast zástupce spolku na veřejném projednání 1. části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ PRaha 8, které proběhlo v únoru 2016 v KD Ládví.

Další člen našeho spolku byl aktivní v Komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8. Avšak aktivní pro někoho zřejmě až nepříjemně, neboť zástupce starosty Matěj Fichtner jej bez udání důvodu z komise odvolal.