Zpráva o účasti OS na veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha 8

Dne 23.2.2011 se konala veřejná schůze zastupitelstva MČ Prahy 8.

Zastupitelstva se zúčastnilo minimálně 8 členů sdružení i dalších obyvatel Střížkova (p. Vilímek, pí Wintrová, p. Bílý, p. Mazánek, p. Sysel, sl. Karasová, pí. Haluzová a další).

Informační letáky rozdané zastupitelům a skvělá řeč paní Jany Haluzové odkaz na text a sl. Lenky Karasové odkaz vedla k zájmu o téma mezi Radními za TOP 09 (Markéta Adamová, Vladislav Černý) a zastupiteli za Stranu Zelených (Petr Vilgus, Eliška Vejchodská).

V průběhu dne proběhly i rozhovory s novým starostou Ing. Jiřím Janků (ODS) a radním Matějem Fichtnerem (TOP 09). Uvidíme, zda jednání povedou k hmatatelným výsledkům.
Kromě hlavního bodu schválení rozpočtu radnice na rok 2011 proběhla volba nového starosty (Ing. Jiří Janků, ODS), exstarosta Josef Nosek byl zvolen radním.