Stížnost na starostu Josefa Noska


Protože ani po více než čtyřech měsících neodpověděl starosta Josef Nosek na dopis s podnětem našeho občanského sdružení, zaslaný mu 25. dubna, dnešního dne předal předseda občanského sdružení na podatelnu Úřadu Městské části Praha 8 stížnost na starostův postup.

Připomínáme v ní, že starosta na veřejné schůzi zastupitelstva 5. května ústně slíbil, že na dopis písemně odpoví, ale nestalo se tak ani přes několikeré urgence, poslední z 25. července.