Rostoucí zájem o web. Řekněte sousedům.

Součástí včerejší schůzky členů občanského sdružení bylo stručné vyhodnocení návštěvnosti webu.

V průběhu srpna 2010 zaznamenal web www.CistyStrizkov.cz 329  návštěv, z toho 254 tzv. „unikátních návštěv“ (zjednodušeně počet lidí, kteří se na web podívali). V červenci bylo unikátních návštěv 183, jedná se tedy o významný nárůst.

Děkujeme Vám za rostoucí přízeň.

Pomoci nám můžete např.:

  • nalezením vhodného pozemku pro přestěhování IPODEC (několik pozemků jste nám již doporučili, o jednom z nich IPODEC uvažuje, ale pozemek není dostatečný pro kompletní přestěhování IPODEC)
  • rozšiřováním povědomí o současném stavu mezi obyvateli Střížkova – na sídlišti nás jsou cca 2.000 lidí, proto uvítáme, když se o našem webu zmíníte svým sousedům a zájem o činnost sdružení nadále poroste
  • Vašimi případnými osobními kontakty na zastupitele, které jim mohou pomoci ukázat problém, jenž je od nich osobně dál, a proto ho zatím vůbec nemuseli vzít na vědomí
  • zasíláním návrhů a nápadů na konkrétní kroky směřující k odstěhování IPODEC ze Střížkova (případně i návrhy na zabránění dalšímu rozšiřování odpadové firmy IPODEC v sídlišti a minimalizaci negativního dopadu IPODEC na naše sídliště)
  • finančním příspěvkem na účet sdružení uvedený v kontaktech