Příspěvek člena sdružení p. Polechy k volbám

Aktivní člen našeho Občanského sdružení Střížkov8 – náš domov, RNDr. Jan Polecha, který kandiduje v nadcházejících volbách, nám poslal následující příspěvek:

“ …. posílám, co bych chtěl zvláště prosazovat v případě mého zvolení do zastupitelstva MČ Praha 8 (za Stranu zelených) :

* Řešit problém IPODECu, vnímaný velmi silně občany bydlícími vedle něj (hluk, sběrná auta jezdící přes sídliště). Čím méně IPODECu, tím lépe. Minimum je příjezd zezadu mimo sídliště.

* V zastávce Třebenická směr k Ládví rozšířit zastavení i pro autobusy 177 a 183 (nyní staví jen 136, v době výluky stavěly všechny 3 autobusy a šlo to, cesta v noci ze Střížkova pěšky není bezpečná), v protisměru k Proseku staví u Kauflandu všechny. Dopravní policii se to dle informace z odboru dopravy ÚMČ Praha 8 příliš nelíbí, ale mohli bychom zkusit získat podporu u vedení Kauflandu.

* Omezení hluku z magistrály (preferoval bych spíše protihlukovou stěnu než problematické omezení na 50). Tedy je zřejmé, že je třeba jednat a získat podporu Prahy 9.   „