Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Pomožte najít vhodné umístění pro IPODEC i sběrný dvůr

24.05.2010
Zbývá posledních pár týdnů, možná měsíců do doby, kdy IPODEC rozhodne o místě svého rozšíření. Máme zatím jen jednu alte...

Zbývá posledních pár týdnů, možná měsíců do doby, kdy IPODEC rozhodne o místě svého rozšíření. Máme zatím jen jednu alternativu pro jeho přesun a ta není příliš pravděpodobná. Pomožte prosím nalézt další.
Ideální je nalezení pozemku vyhovujícího požadavkům IPODEC a Prahy 8, jak byly formulovány na schůzce představitelů našeho sdružení s ředitelem IPODECu ing. Vančurou.

Pozemek by měl:

-          být dobře dopravně dostupný

-          umožňovat z hlediska územního plánu nakládání s odpady

-          mít výměru minimálně 20 tis. m2

-          být na území MČ Praha 8

Cílem je

  • zachování současné kvality odvozu odpadu z území Městské části Praha 8
  • zachování sjízdnosti komunikací
  • aby splňoval určité nároky na provozní zázemí

Přivítáme i návrhy pozemků, které nejsou plně v souladu s výše uvedeným.  Například pozemky v sousedství Prahy 8 nebo o něco málo menší pozemky nebo pozemky vhodné jen pro sběrný dvůr nebo jen pro technické zázemí IPODEC.