Získali jsme grant od Nadace VIA

Na účet našeho sdružení dnes dorazil nadační příspěvek od Nadace VIA, který financuje Trust for Civil Society in Central  & Eastern Europe v rámci tzv. Rychlých grantů.

Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Rychlé granty byly použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod.

Našemu občanskému sdružení by měl grant umožnit efektivněji prosazovat jeho základní cíl, v případě potřeby finacovat některé odborné studie či právní pomoc, lépe informovat veřejnost.