Letáky o sdružení do všech poštovních schránek

U příležitosti prvního výročí občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov jsme oslovili všechny obyvatele zdejšího sídliště. Leták, který jsme vytiskli s podporou několika dobrovolníků a částečně i grantu od Nadace VIA, jsme doručili do všech poštovních schránek ve všech domech na sídlišti.

Sdružení v letáku bilancuje rok své činnosti. Uvádí své úspěšné kroky, kterých není málo, ani nezastírá, že některé zamýšlené aktivity se dosud nezdařily. Za nesporný úspěch lze označit fakt, že v areálu firmy IPODEC dosud nezačaly avízované přípravné kroky k jeho rozšíření a eventuálnímu zřízení zamýšleného sběrného dvora v těsné blízkosti obytných domů.

V únoru by měl architekt předložit vedení společnosti IPODEC první návrh možného rozšíření areálu. Podle příslibu ředitele společnosti IPODEC budou na tuto schůzku přizváni a o vyjádření požádáni i zástupci občanů zdejšího sídliště.

Občanské sdružení však i nadále zastává názor, že nejpřijatelnějším řešením, na kterém hodlá dál aktivně spolupracovat, je nalezení vhodnějších pozemků a přestěhování společnosti IPODEC mimo sídliště Střížkov 8.