Ze sdružení aktuálně

Určitá prodleva v publikaci aktualit na webových stránkách nebyla známkou útlumu našich aktivit. Nejspíše nevíte o záměru firmy Mynos na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot v jejím areálu.

Záměr byl podán na přelomu roku a naše sdružení reagovalo podrobně zdůvodněnou námitkou, zejména ke zhoršování našeho životního prostředí, zbytečnosti další čerpací stanice v naší oblasti a kumulaci škodlivých vlivů se záměry IPODECu.

Magistrát následně v závěrech zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr nebude přímo schválen, ale musí se pokračovat řízením na posouzení vlivů na životní prostředí. Byli jsme jediní, kdo se ozval, všechny další orgány neměly námitek.

Pokračujeme ve snaze o ukončení nezákonného podnikání firmy Gardavský (třídění stavebního materiálu na pozemcích deklarovaných jako „zeleň“) v oblasti u hřbitova.

Naše odvolání ke kácení dřevin na pozemku pronajatém IPODECu bylo magistrátem přijato s tím, že se řízení vrací k novému projednání.