Vývoj jednání s ředitelem IPODECu ing. Vančurou

Po vzájemném dolaďování obou stran prezentujeme konečnou verzi zápisu ze schůzky konané dne 7.10.2010.

K našemu návrhu textu „společného stanoviska OS a IPODECu“, které hodláme využít při jednání s dalšími subjekty, se ing. Vančura vyjádřil takto: „Představenstvo společnosti, kterému jsem Váš návrh textu společného prohlášení předložil a které je o našich jednáních pravidelně informováno, mi uložilo vyčkat na výsledky v pracovním pořádku prováděných a s Vámi koordinovaných jednání s majiteli pozemků, poté se v případě potřeby k textu společného prohlášení vrátit, se zkušenostmi z jednání a znalostí priorit hlavního města a MČ Praha 8, spolumajitele naší firmy, v oblasti územního plánu.
Doufám že tento postup bude pro Vás akceptovatelný, nikterak není v rozporu s naším dialogem, jehož existenci představenstvo s povděkem konstatovalo.“

Dále nás ing. Vančura informoval, že vstoupí do jednání se zástupcem (p. Eliáš) majitelů pozemků, které jsme již dříve vytipovali jako vhodné pro umístění sběrného dvora, případně i IPODECu. Z tohoto důvodu navrhl další schůzku OS-IPODEC posunout na prosinec, ev. leden.