První povolební schůzka s TOP 09

Zástupce starosty Michal Šustr z TOP 09 byl prvním, kdo odpověděl na blahopřejný dopis předsedy našeho sdružení  A. Sysla představitelům stran zvolených do zastupitelstva Městské části Praha 8. Souhlasil se schůzkou, na níž jsme ho chtěli seznámit se situací kolem zamýšleného vybudování sběrného dvora odpadu a rozšíření firmy IPODEC – Čisté město v bezprostřední blízkosti sídliště.

Ke schůzce, které se za sdružení zúčastnili Antonín Sysel a Jaroslav Winter, došlo v pondělí 29. listopadu. Michal Šustr se podivil, že návrh na změnu kategorizace předmětných pozemků podala Rada MČ Praha 8 bez projednání zastupitelstvem, a na závěr schůzky přislíbil, že požádá  zastupitele za TOP 09 Jaroslava Antonína a Vladislava Černého, aby zařadili problematiku sběrného dvora na program jednání komise životního prostředí.

Se zastupiteli TOP 09 se daří dále komunikovat, viz dopis p. Šustrovi a dopis p. Fichtnerovi.