Setkání se zastupiteli Radimem Zátopkem a Petrem Vilgusem

Členové Zastupitelstva MČ Praha 8 Radim Zátopek (ČSSD) a Petr Vilgus (SZ) se 28. dubna sešli se zástupci našeho o. s. Střížkov 8 – Náš domov Růženou Šináglovou, Lenkou Karasovou, Antonínem Syslem a Alešem Pivodou. Oba komunální politikové tak vstřícně reagovali na naši žádost o schůzku. Seznámili se na ní s aktuálním stavem věcí týkajících se záměru společnosti IPODEC rozšířit areál, v němž firma dočasně sídlí, a s plány na případné zřízení sběrného dvora v bezprostředním sousedství obytných domů.

Jak jsme byli informováni, na radnici se hovoří o jakési „revoluci“ v našem sdružení a o údajném nástupu „radikálů“, kteří nyní mají za o. s. jednat a vystupovat. Pány Zátopka a Vilguse přítomní ujistili, že k ničemu podobnému v o. s. rozhodně nedošlo – jedinou změnou je odstoupení pana Antonína Sysla z funkce předsedy, takže do zvolení nového předsedy za o. s. jedná a vystupuje v souladu se stanovami místopředseda Jan Mazánek. Pan Sysel zůstává členem sdružení a aktivně se podílí na jeho práci. Na stanovených cílech a záměrech sdružení se tím nic nemění.

Pan Vilgus nás ujistil, že v klubu SZ máme podporu trvale. Zároveň se přímo ze schůzky telefonicky spojil s místostarostou Michalem Šustrem (TOP 09), který je ochoten přijmout v pondělí 2. května zástupce našeho o. s., aby se také on osobně seznámil se situací, cíli, záměry a podnikanými kroky sdružení. Tento vstřícný krok pana místostarosty oceňujeme a nepochybně jeho nabídky využijeme.

O dalším vývoji budeme na tomto webu operativně informovat.

-api-