Sdružení hledá nové pozemky pro IPODEC a sběrný dvůr

Majitelé již dvou pozemků, s kterými jsme jednali, jsou ochotni jednat o jejich prodeji nebo pronájmu. Tyto informace předáváme Městské části Praha 8 a řediteli firmy IPODEC – Čisté město Ing. Vančurovi.