Sběrný dvůr v areálu sídla IPODEC nebude?

Tvrdí to starosta Městské části Praha 8 ing. Jiří Janků v odpovědi na naši petici proti rozšíření areálu firmy IPODEC a zřízení sběrného dvora odpadu, kterou podepsalo 1082 občanů. Zdá se tedy, že alespoň v tomto bodě občanská iniciativa přinesla kýžený výsledek. Tím ale aktivity našeho občanského sdružení nekončí, jak vás budeme brzy informovat. Celou odpověď na petici si můžete přečíst v sekci Dokumenty – zde je 1. strana a zde 2. strana.