Navrhněte alternativní pozemek pro IPODEC

V těchto dnech distribuujeme do všech obytných objektů na sídlišti Střížkov 8 leták se zprávou č. 6 našeho občanského sdružení. Informujeme v něm o posledních aktivitách sdružení a vyzýváme k hledání alternativních pozemků, kam by bylo možné přemístit IPODEC a vybudovat sběrný dvůr odpadu. Několik námětů jsme již řediteli společnosti IPODEC – Čisté město ing. Karlu Vančurovi předali, ale ani jeden nebyl z různých důvodů akceptován. I když hledání vhodného pozemku by mělo být starostí IPODECu a Městské části Praha 8, která je jeho spoluvlastníkem, když se nenajde vhodné alternativní umístění, bude to mít nepříznivé důsledky pro nás, obyvatele sídliště. Proto zvyšme šanci na odstěhování IPODECu tím, že přijdeme s vlastními návrhy.

Ideální pozemek pro IPODEC – Čisté město by měl:
– mít výměru nejméně 20 tis. m2, být na Praze 8, dobře dopravně dostupný (u frektventované silnice),
– být v dosahu inženýrských sítí (elektřina, odpad),
– umožňovat dle územního plánu nakládání s odapdy.

Na adrese info@cistystrizkov.cz přivítáme i návrhy pozemků, které nejsou plně v souladu s výše uvedeným. Například pozemky vyžadující překlasifikaci ze strany Městské části Praha 8 a Magistrátu hl. m. Prahy, pozemky v sousedství Prahy 8 nebo o něco málo menší pozemky, případně pozemky vhodné jen pro sběrný dvůr nebo jen pro technické zázemí IPODECu.