Řízení o rozšíření areálu IPODEC – Čisté město v dalším kole

V dalším kole řízení EIA se k záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město vyjádřilo kromě našeho sdružení dalších nejméně 36 obyvatel sídliště, o nichž víme.

Přestože oproti zjišťovacímu řízení byly v nové dokumentaci některé nedostatky odstraněny,na mnohé připomínky nebylo reagováno  a dokumentace nadále vychází v řadě míst z neúplných či nesprávných údajů poskytnutých společností IPODEC. Naše občanské sdružení proto zpracovalo jako účastník řízení EIA 22stránkové vyjádření k dokumentaci, které najdete v příloze.

O možnosti vyjádřit se k nové dokumentaci jsme informovali také obyvatele sídliště a nabídli jsme jim, že jejich osobní vyjádření můžeme předat současně s našimi námitkami na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy. Naším prostřednictvím tak předalo ke dni 26. července 2013 svoje námitky 36 jednotlivých občanů, další poslali své připomínky samostatně.