Radniční Osmička: Příklad neobjektivnosti

Sběrný dvůr v Libni končí, hledá se řešení. Tak je nadepsán článek, který vyšel v březnovém čísle Osmičkyčasopise vydávaném radnicí Městské části Praha 8. Lze jej označit za příklad jednostranného, neobjektivního zpravodajství. Navozuje totiž u čtenářů dojem, že MČ Praha 8 a společnost IPODEC našly společně řešení, nad kterým panuje všeobecný konsensus včetně občanů Prahy 8 – vybudovat místo zanikajícího sběrného dvora ve Voctářově ulici jiný, a to v Bešťákově ulici na Střížkově.

Také zveřejněná fotografie nedokumentuje fakt, že uvažovaný prostor bezprostředně sousedí s obytnými domy, a navozuje dojem, že jde o zapadlou zarostlou plochu kdesi daleko za městem.

Naše občanské sdružení proto požádalo šéfredaktora časopisu o poskytnutí prostoru pro vyjádření našeho stanoviska, které je diametrálně odlišné od toho, které Osmička prezentovala svým čtenářům.