Neurčitá odpověď šéfredaktora Osmičky

Na žádost o poskytnutí prostoru v radničním časopise Osmička k vyjádření našeho stanoviska k hledání vhodného místa pro sběrný dvůr odpověděl šéfredaktor Tomáš Kňourek poněkud neurčitě:

Dobrý den, o obsahu měsíčníku Osmička rozhoduje šéfredaktor. O dalším vývoji týkajícího se sběrného dvora v Bešťákově ulici budeme informovat v některém z dalších čísel.

Na to reagoval předseda sdružení Antonín Sysel následujícím dopisem:

Dobrý den, pane šéfredaktore.  Není pochyb o tom, že o obsahu Osmičky rozhoduje šéfredaktor, tedy Vy.  Právě proto jsem se na Vás obrátil s žádostí o poskytnutí prostoru pro naše vyjádření.  Z Vaší odpovědi bohužel není jasné, zda hodláte v některém z příštích čísel, až bude Osmička problematice sběrného dvora zase věnovat pozornost, dát prostor i nám. Pokud by se tak nestalo, nebyli by občané Prahy 8 bohužel informováni úplně a objektivně. Za této situace jsme v podstatě nuceni obrátit se na jiná média, kde budeme moci vyjádřit naše stanovisko, které je diametrálně odlišné od toho, jež prezentuje Osmička.

Občané sídliště Střížkov 8 s rozšířením areálu společnosti IPODEC a se zřízením sběrného dvora přímo v sousedství obytných domů NESOUHLASÍ a občanské sdružení Střížkov 8 – Náš domov podniká kroky směřující k tomu, aby tento záměr ohrožující životní prostředí 2000 obyvatel sídliště NEBYL REALIZOVÁN.  Naopak, naší snahou je najít cestu k tomu, aby společnost IPODEC mohla přesídlit do jiné lokality, kde nebude svou činností obtěžovat občany a kde by měla výhodnější podmínky pro svou jinak nepochybně záslužnou činnost.