Výbor spolku

Na členské schůzi 30.6.2021 byl zvolen nový výbor ve složení:

Jaroslav Winter (předseda)

Jana Haluzová (místopředsedkyně)

Růžena Šináglová

_______________________________

Historicky první výbor od 22.2.2010 pracoval ve složení Antonín Sysel (předseda), Marcela Knoblochová (místopředsedkyně) a Aleš Pivoda.

Na členské schůzi 16. června 2010 byl zvolen místopředsedou Jan Mazánek místo Marcely Knoblochové, která rezignovala z rodinných důvodů.

Po rezignaci Antonína Sysla a Aleše Pivody byl na členské schůzi 10. června 2011 zvolen výbor ve složení Jan Mazánek (předseda), Jaroslav Winter (místopředseda) a Lenka Karasová.

Po přestěhování Jana Mazánka a jeho rezignaci byl na členské schůzi 30.6.2015 zvolen výbor ve složení Jaroslav Winter (předseda), Petr Girsa (místopředseda) a Jana Haluzová.