Magistrát dal na naše námitky

Záměr „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8“ bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Takto uzavřel Magistrát hl. m. Prahy zjišťovací řízení EIA. Napomohlo k tomu kromě podrobných námitek našeho občanského sdružení dalších 267 nesouhlasných vyjádření veřejnosti (díky za ně!).

Zatímco Městská část Praha 8 jednoznačně záměr podpořila a neshledala na něm nic problematického navzdory nesouhlasné petici, kterou podepsalo více než 1000 obyvatel sídliště Střížkov, odbor životního prostředí Magistrátu HMP dospěl k závěru, že na základě provedeného zjišťovacího řízení nemůže vyloučit, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.

Závěr zjišťovacího řízení si můžete celý přečíst v příloze,