Jednali jsme s komisí pro životní prostředí

Zástupci našeho občanského sdružení Jan Mazánek, Jana Haluzová a Petr Bílý se účastnili 5. června 2912 jednání Komise pro životní prostředí Rady Městské části Praha 8. Schůzka se uskutečnila na pozvání komise za významného přispění člena komise pana Vaška (ČSSD), jediným bodem programu bylo seznámení členů komise s cíli a záměry občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov.

Zástupci našeho občanského sdružení ve svých vystoupeních zopakovali postoje a cíle sdružení, týkající se životního prostředí našeho sídliště, zejména ve vztahu k záměru rozšíření firmy IPODEC. K tomu se vyjadřovali především hosté (starosta ing. Jiří Janků a ředitel společnosti  IPODEC – Čisté město ing. Karel Vančura). Přínosem schůzky bylo, že jsme měli možnost seznámit členy komise a další hosty s našimi stanovisky. Závěr byl, že nadále budeme společně jednat o způsobu realizace záměru IPODEC na Střížkově. Žádný významný posun v celé záležitosti však schůzka nepřinesla.