Založen bankovní účet sdružení

15.6.2010 byl zřízen v Raiffeisenbank bankovní účet pro naše
občanské sdružení..

Číslo účtu je: 5479026001/5500
Jedná se o transparentní účet pro občanská sdružení. 

Pohyby na účtu jsou dostupné k nahlédnutí komukoli na www stránkách
Raiffeisenbank  na této adrese: <http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=5479026001>

Kdokoli si tedy může zkontrolovat, jak je nakládáno s finančními
prostředky na účtu.

Počáteční vklad 1.500,-Kč (p. Mazánek, p. Winter a p. Bílý přispěli á 500,-Kč)