Pro Úřad městské části Praha 8 zákony neplatí?

Ani příkaz odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy nestačil k tomu, aby Úřad městské části Praha 8 vyřídil žádost našeho občanského sdružení o poskytnutí informace. Jak jsme již informovali, radnice odmítla poskytnout nám informace týkající se projektové dokumentace k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“. 

Na naše odvolání rozhodl odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy dne 28.2.2012 a přikázal Úřadu městské části Praha 8, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí naši žádost vyřídil. Ten však nadále nerespektuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a na příkaz ńadřízeného orgánu dosud nijak nereagoval.