Přijďte 21. ledna 2014 od 15:00 na veřejné projednávání posudku a dokumentace EIA IPODEC

Poslední možnost vyjádřit se k posouzení vlivu rozšíření IPODEC (EIA). Přijďte prosím na Veřejné projednání posudku a dokumentace vlivů záměru Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO v úterý 21. ledna 2014 od 15:00 do Velkého sálu „Bílého domu“ v úřadu MČ Praha 8 (U Meteoru 6, Praha 8)
Šiřte prosím pozvánku na veřejné projednávání EIA IPODEC (v příloze) a samozřejmě přijďte! Děkujeme!

do 20. ledna je ještě stále možno posílat písemná vyjádření k posudku.