Přemístění areálu IPODEC – Čisté město

První díl historického ohlédnutí nazvaný Rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, a.s.končí datem 21. ledna 2014. Toho dne proběhlo veřejné projednání záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město v rámci procesu EIA. Díky kvalitní přípravě a aktivní účasti členů sdružení i dalších obyvatel se podařilo pomocí závažných argumentů dosáhnout toho, že veřejné projednání bylo přerušeno, aby mohly být přezkoumány některé vznesené námitky. K obnovení veřejného projednání však už nikdy nedošlo.

Druhý díl historického ohlédnutí bude podstatně stručnější. Ve zkratce shrnuje nejdůležitější závěry, které vyplynuly z množství osobních jednání, dopisů, mailů i urgencí.

Do komunálních voleb na podzim 2014 šla ČSSD se slibem vybudovat park na pozemku zamýšleném pro rozšíření firmy IPODEC. Ve volbách zvítězila, starostou se stal Roman Petrus, změnilo se i složení zastupitelstva a rady městské části Praha 8. Vše nasvědčovalo tomu, že ze strany vedení městské části bude větší zájem o řešení životního prostředí v oblasti Střížkova.

Z několika našich jednání se starostou Petrusem či předsedou komise životního prostředí Vítem Cézou vyplynulo, že se radnice snaží dosáhnout přemístění areálu IPODEC – Čisté město do prostoru, který má pronajatý Doprastav. Nicméně stále se to z různých důvodů nedařilo. Pozitivní byl aspoň příslib, že vedení městské části v žádném případě nemá v úmyslu poskytnout IPODECu pozemek pro rozšíření areálu.

Když bylo zřejmé, že nelze očekávat přesun areálu v dohledné době, obrátili jsme se na ředitele IPODECu ing. Karla Vančuru s návrhem alternativního řešení pro přechodné období, než by se podařilo uskutečnit přesun areálu. Šlo o vybudování výjezdu z areálu směrem ven ze sídliště k ulici K Zahradnictví.

Předem jsme zjistili, že ze strany příslušného odboru MHMP a firmy PRE Distribuce (přes jejíž část nevyužívaného pozemku by vedla jedna z alternativ výjezdu) by proti tomu nebyly zásadní námitky. Reakce ing. Vančury na náš návh byla pozitivní, nechal vypracovat studii, kudy by mohla jednosměrná výjezdová komunikace vést.

Nemilým překvapením pro nás byl návrh Metropolitního plánu Prahy, k němuž jsme zaslali naše připomínky 22. června 2018. Nesouhlasili jsme s tím, že návrh předpokládá na východním okraji sídliště Ďáblice rozvojovou plochu o rozloze 17 060 m2 určenou ke zřízení objektu odpadového hospodářství Sběrný dvůr Střížkov.

Zarazilo nás, že městská část Praha 8 proti tomu nic nenamítala. Naštěstí zastupitelé za Osmička žije z našeho podnětu na zasedání zastupitelstva prosadili, aby tato námitka byla přidána k dalším oficiálním námitkám MČ Praha 8.

Po volbách na podzim 2018 nastoupila do vedení městské části jiná garnitura, starostou se stal Ondřej Gross (ODS). Kromě něho jsme jednali také s místostarostou Jiřím Vítkem (Patrioti). A tentokrát se zdá, že se pohnuly ledy. Časopis Osmička v čísle z listopadu 2019 informuje o tomu, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu společnosti Ipodec z jejího nynějšího sídla v Bešťákově ulici na konec ulice K Zahradnictví.