O zónách placeného stání

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Petrusem. Hlavním bodem jednání bylo zavedení či nezavedení zón placeného stání na našem sídlišti. Informovali jsme starostu o výsledcích našeho sledování obsazenosti jednotlivých parkovišť poté, co bylo zavedeno placené parkoviště podél kolejí v Ďáblické ulici.

Zeptali jsme se starosty, kdy má v úmyslu rozhodnout o zavedení zón, z jakých podkladů bude vycházet a zda bude umožněna diskuse jeho rozhodnutí  s obyvateli.

Starosta by chtěl uzavřít záležitost na přelomu října a listopadu. Reálné spuštění zón vidí na leden 2018.

V průběhu října hodlá nechat prověřit (několikrát) obsazenost parkovišť pracovníky úřadu, což prý již několikrát proběhlo. Navrhli jsme, že i ze strany spolku bude prováděn další monitoring, s jehož výsledky ho seznámíme, starosta souhlasil.

Jako diskusi zřejmě považuje současné ohlasy ze sídliště (údajně dostal již cca 100 žádostí o zavedení zón, podobně registruje i petici o nezavedení zón). Na konci vyhodnocovaného období se rozhodne a nepočítá pak s nějakým dalším jednáním se spolkem nebo občany.

K rozhodování jsou stále 3 varianty: žádné zóny, všude zóny a rozdělení sídliště na dvě části. K té poslední variantě jsme argumentovali velkým převisem volných míst v oblasti Roudnická a zejména Černého-východ.