Magistrát vyhověl naší stížnosti

Úřad městské části Praha 8 je povinen vyřídit žádost občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov o poskytnutí informace, podané 18. ledna 2012. Přikázal mu to Magistrát hl. m. Prahy, odbor kontrolních činností jako nadřízený orgán na základě stížnosti našeho sdružení. 

Kromě toho, že plně uznal naši věcnou argumentaci, konstatoval, že Úřad městské části Praha 8 pochybil i po formální stránce, neboť pokud došel k závěru (v posuzovaném případě mylně), že žádosti o informace nelze vyhovět, měl ve věci v souladu s ust. § 15 InfZ vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti.