Vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva

Problematiku odpadového hospodářství v Praze 8 se nám podařilo dostat na veřejné zasedání  zastupitelstva Městské části Praha 8, které se konalo 22. června. Nejprve sice zastupitelstvo odmítlo poměrem hlasů 20:14 návrh zastupitele Jana Vaška z ČSSD, aby tento bod byl zařazen na program jednání. Ale využili jsme diskusi  v závěru  zasedání (neopomněli jsme se předem přihlásit) a k tématu zřízení sběrného dvora odpadu a rozšíření areálu společnosti IPODEC – Čisté město vystoupili předseda našeho občanského sdružení Jan Mazánek a člen sdružení Petr Bílý.

Předseda Mazánek připomněl rovněž probíhající petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC – Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v ulici Bešťákova, kterou již podepsalo 769 občanů a jejíž text jsme poskytli v tištěné a předem i v elektronické podobě všem zastupitelům.

Po příspěvcích zástupců o.s. Střížkov 8 – Náš domov se rozvinula rozsáhlá diskuse, během níž vystoupila řada radních i zastupitelů (ČSSD a SZ v náš prospěch, TOP09 s částečných pochopením našich problémů). Vystoupení starosty Jiřího Janků i ředitele IPODECu  Karla Vančury prezentovala pohled na předchozí průběh jednání sdružení s IPODECem a Městskou částí Praha 8, který se mnohém lišil od našeho vnímání skutečnosti. I vystoupení radního Michala Šustra (TOP09) se neslo víceméně v duchu „jiní bydlí ještě hůř“.

V konci rozpravy dostal ještě jednou slovo Jan Mazánek, který v krátkém tříminutovém limitu na příspěvky stihl sdělit zastupitelům jen část našich výhrad k mnoha nepřesnostem, které v předchozí debatě zazněly.

Závěrem diskuse k tomuto tématu byl opět ústy zastupitele Jana Vaška vznesen předem připravený návrh, aby se hlasovalo o ustavení  „Výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8 pro umístění sběrného dvora a umístění firmy IPODEC – Čisté město“ složeného za zástupců radnice, obyvatel Střížkova a IPODECu.

Tento návrh v hlasování neprošel,  tentokrát ale těsně v poměru 16 : 14. Velmi jsme ocenili postoj radního  Matěje Fichtnera (TOP09), který před hlasováním vystoupil s prohlášením, že zvedne ruku pro ustavení výboru. Dal tak přednost svému přesvědčení před koaličními svazky. Někteří zastupitelé následně doporučili radě, aby umožnila jmenovat zástupce našeho sdružení do některé ze stávajících klíčových komisí radnice.

Zájemci o průběh diskuse si mohou přečíst záznam ze zasedání zastupitelstva, který se nachází na webových stránkách Městské části Praha 8.

Protože v diskusi se vyskytla řada nepřesností i nepravd, na které jsme již nemohli s ohledem na jednací řád reagovat, v následujícím dni jsme zaslali všem zastupitelům e-mail, ve kterém jsme jim poděkovali za pozornost, kterou věnovali naší záležitosti, a deklarovali jsme podrobně pozici občanského sdružení – viz zde.