Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Veřejné zasedání zastupitelstva Mč P8 19.6.2013

22.06.2013

Veřejného zasedání zastupitelstva Mč P8 19.6.2013 se zúčastnili za OS pp. Mazánek, Sysel a Bílý. S příspěvkem na téma „Návrh přesunu fy IPODEC na sídlišti Střížkov vystoupil Jan Mazánek (příspěvek a plánek přesunu v sekci DOKUMENTY) . Příprava této akce započala v březnu t.r., kdy návrh našemu OS předložila proj. Kancelář DELTAPLAN zastupující vlastníka části pozemků v naší oblasti – firmu ODIN. OS následně dosáhlo předběžné dohody s ředitelem Lesů hl.m. Prahy (správce další části pozemků). V dubnu byl návrh přednesen řediteli IPODECu ing. Vančurovi, který se k němu slíbil vyjádřit. Mezitím došlo na radnici P8 k jiným jednáním o koncepci “našeho“ území (námět externích projektantů), která však počítala se zakomponováním rozšířeného areálu IPODEC. Na tato jednání zástupci našeho OS nebyli zváni.

Protože do dnešního dne jsme se odpovědi od ing. Vančury nedočkali, rozhodli jsme se vystoupit na zasedání a informovat radu a zastupitele o návrhu DELTAPLAN+OS na přesun IPODECu.

Bezprostřední reakce starosty ani nikoho z rady jsme se nedočkali. Ještě předtím jednal p.Mazánek s ředitelem Vančurou. Z rozmluvy vyplynulo, že IPODEC se návrhem vůbec nezabýval. P. Vančura nicméně připustil možnost, že se jím bude zabývat poté, co k přesunu vyjádří ochotu všichni majitelé a správci dotčených pozemků (tedy Magistrát hl.m. Praha, Mč Praha8, ODIN, Lesy hl.m. Praha