Kácení dřevin povoleno, ale pouze až v případě vydání stavebního povolení

Odvolání našeho občanského sdružení k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 o kácení dřevin na pozemku, kde chce IPODEC rozšířit svůj areál, nebylo marné. Magistrát napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Jeho výsledek lze stručně shrnout tak, že kácení zeleně se povoluje až po nabytí právní moci stavebního povolení na akci rozšíření areálu IPODEC – Čisté město a je uložena náhradní výsadba s následnou péčí po dobu 5 let. Přičemž projekt počítá s výsadbou podstatně většího množství stromů a keřů, než vyplývalo z původního záměru.

S rozhodnutím odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 se můžete seznámit v příloze.