Schůzka s ředitelem firmy IPODEC proběhla v konstruktivním duchu

Ve čtvrtek 7. října se konala další (pátá) schůzka členů našeho sdružení s ředitelem  společnosti IPODEC Ing. Karlem Vančurou. Účastnili se členové našeho sdružení Antonín Sysel , Mgr. Aleš Pivoda, Petr Bílý , RNDr. Jan Polecha a rovněž zastupitelé MČ Praha 8 MgA. Petr Vilgus a Ing. Cyril Čapka.

Schůzka proběhla v konstruktivním duchu. Pro občany Střížkova 8 je jistě pozitivní informací zpráva, že sběrný dvůr ve Voctářově ulici bude v provozu minimálně ještě v příštím roce 2011, takže nám bezprostředně nehrozí jeho zřízení u nás na sídlišti.

Všichni účastníci schůzky se shodli na tom, že je nezbytné počkat na výsledky nadcházejících komunálních voleb a na novou politickou reprezentaci hlavního města Prahy i MČ Prahy 8, s nimiž pak bude možné jednat o dalších  krocích.

Pan ředitel znovu potvrdil, že možnost přestěhování firmy IPODEC do jiné lokality není vyloučena, pokud by se našly vhodné pozemky. Ty se ale zatím najít nepodařilo.

Uvedl také, že ještě nebyl vybrán projektant za účelem vypracování návrhu na rozšíření areálu firmy. Až se tak stane, bude naše o. s. ještě před zahájením stavebního řízení přizváno, aby se k záměrům firmy IPODEC vyjádřilo.

Pan ředitel nám předal kompletní složku hlukové studie okolí IPODECU.

Zástupci o. s. na schůzce znovu zopakovali, že dlouhodobým cílem je pro nás přestěhování firmy IPODEC jinam, aby to bylo výhodné jak pro občany Střížkova 8, tak i pro firmu.

Ze schůzky vznikne společný zápis, který bude nejprve koncipovat pan ředitel IPODECU. Jeho text bude po vzájemném upřesnění a odsouhlasení zveřejněn a použit jako základ pro jednání s MČ Prahy 8 a Magistrátem hl. m. Prahy.