O sběrném dvoru se rozhodne ve volbách

K takovému závěru nás vedou zkušenosti získané během mnohaměsíčního úsilí s cílem zabránit zřízení sběrného dvoru v naší lokalitě. Proto je nyní příhodná doba k bilancování přístupu dosavadní politické reprezentace Městské části Praha 8 k našim aktivitám. Jak jsme již několikrát konstatovali, starosta a zastupitelé za ODS na výstavbě sběrného dvora trvají a na naše podněty nereagují. Ani ze strany ČSSD nebyla naše výzva k rozpravě vyslyšena.

Bezvýhradně vstřícně se k našim zájmům postavili Zelení. I z toho důvodu se dva členové našeho Občanského sdružení rozhodli kandidovat ve volbách do městské části P8 (naleznete je na 2. a 5. místě kandidátky této strany). Od počátku činnost sdružení aktivně podporuje MgA P.Vilgus, č.2 na kandidátce Strany zelených do zastupitelstva hl.m. Prahy.

Každý z vás má jistě své osobní preference a důvody volit tu kterou stranu. Aniž bychom chtěli vaše přesvědčení  zvrátit, dovolujeme si připomenout, že výsledek nadcházejících komunálních voleb bude mít vliv mimo jiné nepochybně i na rozšíření nebo utlumení provozu IPODECu, další stavební plány v této oblasti, rozšíření možností veřejné dopravy, investice do hřišť, chodníků, zeleně a podobně. Je proto důležité, aby tento volební výsledek vzešel z vůle co největšího počtu občanů, kterým není lhostejné, jaký bude náš život v příštích čtyřech letech.