Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

O sběrném dvoru se rozhodne ve volbách

08.10.2010

K takovému závěru nás vedou zkušenosti získané během mnohaměsíčního úsilí s cílem zabránit zřízení sběrného dvoru v naší lokalitě. Proto je nyní příhodná doba k bilancování přístupu dosavadní politické reprezentace Městské části Praha 8 k našim aktivitám. Jak jsme již několikrát konstatovali, starosta a zastupitelé za ODS na výstavbě sběrného dvora trvají a na naše podněty nereagují. Ani ze strany ČSSD nebyla naše výzva k rozpravě vyslyšena.

Bezvýhradně vstřícně se k našim zájmům postavili Zelení. I z toho důvodu se dva členové našeho Občanského sdružení rozhodli kandidovat ve volbách do městské části P8 (naleznete je na 2. a 5. místě kandidátky této strany). Od počátku činnost sdružení aktivně podporuje MgA P.Vilgus, č.2 na kandidátce Strany zelených do zastupitelstva hl.m. Prahy.

Každý z vás má jistě své osobní preference a důvody volit tu kterou stranu. Aniž bychom chtěli vaše přesvědčení  zvrátit, dovolujeme si připomenout, že výsledek nadcházejících komunálních voleb bude mít vliv mimo jiné nepochybně i na rozšíření nebo utlumení provozu IPODECu, další stavební plány v této oblasti, rozšíření možností veřejné dopravy, investice do hřišť, chodníků, zeleně a podobně. Je proto důležité, aby tento volební výsledek vzešel z vůle co největšího počtu občanů, kterým není lhostejné, jaký bude náš život v příštích čtyřech letech.